Facebook Pixel Code

Kampanje

20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE

Sredinom juna ASTRA je pokrenula kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE, namenjenu podsećanju na ulogu i postignuća civilnog sektora u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, kako bi se još jednom ukazalo na značaj i neophodnost međusektorske saradnje kao jedinog pravog i efikasnog pristupa rešavanju ovog problema i obezbeđivanju …

20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE Read More »

SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima

U nameri da ublažimo ranjivost (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih rizičnih grupa u vreme pandemije virusa kovid 19, osposobimo ih za prvu zaštitu od virusa ali i od opasnosti od trgovine ljudima, ASTRA je kreirala kampanju SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima. Kampanja je realizovana uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ …

SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima Read More »

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST VEĆ SUROVA REALNOST – Ne skreći pogled!

U okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, uz podršku Evropske unije, ASTRA je u periodu septembar 2020−januar 2021. realizovala kampanju namenjenu podizanju svesti javnosti o problemu trgovine ljudima, njegovim najčešćim vidovima i zastupljenosti: NE SKREĆI POGLED − Trgovina ljudima nije paralelna stvarnost već surova realnost. Cilj kampanje bilo je ukazivanje …

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST VEĆ SUROVA REALNOST – Ne skreći pogled! Read More »

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja organizovana je tokom leta 2020, period jul-avgust, i ovog puta u potpuno izmenjenim okolnostima usled pandemije izazvane prisustvom virusa kovid-19. Povod za organizovanje kampanje Pokažimo nekadašnjim žrtvama trgovine ljudima da nisu same tokom pandemije, pored svih nedaća i poteškoća koje odlikuju živote porodica nekadašnjih žrtava trgovine ljudima, ležao je i u činjenici …

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE Read More »

POKAŽIMO IM DA NISU SAME: Urgentna pomoć za žrtve trgovine ljudima i njihovu decu

Krajem 2019. godine  ASTRIN tim je pokrenuo i realizovao svoju prvu crowd funding kampanju. Kampanja prikupljanja sredstava za urgentne potrebe žrtava trgovine ljudima i njihove dece trajala je 40 dana, od 30. oktobra do 10. decembra i odvojala se preko platforme Donacije.rs. Za to vreme uspele smo da sakupimo  414.920 dinara i premašimo željeni iznos …

POKAŽIMO IM DA NISU SAME: Urgentna pomoć za žrtve trgovine ljudima i njihovu decu Read More »

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa Feminističkim culturnim centrom − BeFem , započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da …

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene Read More »

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“

Za potrebe realizacije projekta Radna eksploatacija je stvarna, koji je deo programa MY WAY − Make it Work for Youth! podržanog strane EIDHR, organizovana je intenzivna kampanja i urađen istoimeni portal namenjen, pre svega, informisanju mladih kako bi izbegli ne-fer ponude poslodavaca u zemlji i inostranstvu. Realizaciju ovog projekta pratila je i intenzivna kampanja za …

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“ Read More »

„MIGRACIJE SU OK. O LJUDIMA SE RADI“ (2017)

U sklopu projekta „Ja sam izbeglica – Ja sam doseljenik – Ja sam čovek“ nastali su promo-dokumentarni video radovi  koji pokazuju scenu u kojoj migrantska porodica prekida snimanje srpskog SF filma. Reakcija režije je nerazumevanje i postavljanje pitanja šta oni tu rade. Glavni glumac Dragan Mićanović reguje na jedan sasvim normalan, ljudski način i govori …

„MIGRACIJE SU OK. O LJUDIMA SE RADI“ (2017) Read More »

„SPREČIMO, ZAŠTITIMO, NADOKNADIMO“ (2014)

Nova ASTRINA kampanja „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo“ ima za cilj da predstavi problem pristupa pravu na kompenzaciju žrtvama trgovine ljudima u regionu i različite modele putem kojih je regulisano ovo pravo. Kampanja, koja je deo projekta Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podrazumeva niz aktivnosti, koji prikazuju probleme kroz koje prolazi žrtva nakon izlaska iz lanca trgovine …

„SPREČIMO, ZAŠTITIMO, NADOKNADIMO“ (2014) Read More »

Scroll to Top