Facebook Pixel Code

Kampanje

Kampanja KOLIKO SI BLIZU (trgovini ljudima)?

Projektni tim ASTRE u saradnji sa angažovanom kreativnom agencijom, tokom 2022/23. godine, radio je na razvoju i sprovođenju kampanje podizanja svesti i zagovaranja KOLIKO SI BLIZU (trgovini ljudima)? Kampanja je počela sredinom septembra 2022. godine i trajala je do kraja marta 2023. godine. Kampanja, osmišljena da podigne svest o trgovini ljudima, sa fokusom na trgovinu …

Kampanja KOLIKO SI BLIZU (trgovini ljudima)? Read More »

20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE

Sredinom juna ASTRA je pokrenula kampanju 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE, namenjenu podsećanju na ulogu i postignuća civilnog sektora u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima, kako bi se još jednom ukazalo na značaj i neophodnost međusektorske saradnje kao jedinog pravog i efikasnog pristupa rešavanju ovog problema i obezbeđivanju …

20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA − 20 GODINA BORBE ZA LJUDE Read More »

SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima

U nameri da ublažimo ranjivost (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih rizičnih grupa u vreme pandemije virusa kovid 19, osposobimo ih za prvu zaštitu od virusa ali i od opasnosti od trgovine ljudima, ASTRA je kreirala kampanju SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima. Kampanja je realizovana uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ …

SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima Read More »

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST VEĆ SUROVA REALNOST – Ne skreći pogled!

U okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, uz podršku Evropske unije, ASTRA je u periodu septembar 2020−januar 2021. realizovala kampanju namenjenu podizanju svesti javnosti o problemu trgovine ljudima, njegovim najčešćim vidovima i zastupljenosti: NE SKREĆI POGLED − Trgovina ljudima nije paralelna stvarnost već surova realnost. Cilj kampanje bilo je ukazivanje …

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST VEĆ SUROVA REALNOST – Ne skreći pogled! Read More »

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja organizovana je tokom leta 2020, period jul-avgust, i ovog puta u potpuno izmenjenim okolnostima usled pandemije izazvane prisustvom virusa kovid-19. Povod za organizovanje kampanje Pokažimo nekadašnjim žrtvama trgovine ljudima da nisu same tokom pandemije, pored svih nedaća i poteškoća koje odlikuju živote porodica nekadašnjih žrtava trgovine ljudima, ležao je i u činjenici …

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE Read More »

POKAŽIMO IM DA NISU SAME: Urgentna pomoć za žrtve trgovine ljudima i njihovu decu

Krajem 2019. godine  ASTRIN tim je pokrenuo i realizovao svoju prvu crowd funding kampanju. Kampanja prikupljanja sredstava za urgentne potrebe žrtava trgovine ljudima i njihove dece trajala je 40 dana, od 30. oktobra do 10. decembra i odvojala se preko platforme Donacije.rs. Za to vreme uspele smo da sakupimo  414.920 dinara i premašimo željeni iznos …

POKAŽIMO IM DA NISU SAME: Urgentna pomoć za žrtve trgovine ljudima i njihovu decu Read More »

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa Feminističkim culturnim centrom − BeFem , započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da …

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene Read More »

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“

Za potrebe realizacije projekta Radna eksploatacija je stvarna, koji je deo programa MY WAY − Make it Work for Youth! podržanog strane EIDHR, organizovana je intenzivna kampanja i urađen istoimeni portal namenjen, pre svega, informisanju mladih kako bi izbegli ne-fer ponude poslodavaca u zemlji i inostranstvu. Realizaciju ovog projekta pratila je i intenzivna kampanja za …

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“ Read More »

„MIGRACIJE SU OK. O LJUDIMA SE RADI“ (2017)

U sklopu projekta „Ja sam izbeglica – Ja sam doseljenik – Ja sam čovek“ nastali su promo-dokumentarni video radovi  koji pokazuju scenu u kojoj migrantska porodica prekida snimanje srpskog SF filma. Reakcija režije je nerazumevanje i postavljanje pitanja šta oni tu rade. Glavni glumac Dragan Mićanović reguje na jedan sasvim normalan, ljudski način i govori …

„MIGRACIJE SU OK. O LJUDIMA SE RADI“ (2017) Read More »

Scroll to Top