Facebook Pixel Code

Radna eksploatacija

Informisanost je prvi korak za zaštiti vaših prava!

Lažni oglasi za posao su najčešće korišćen alat trgovaca ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Ovako izgleda lažni oglas za posao

Tražite bolje plaćen posao i spremni ste da odete u drugi grad, državu, čak i na drugi kontinent? Ne poznajete okolnosti mesta/države u koju odlazite, možda ne govorite lokalni jezik, a poslodavac vam obećava radnu vizu, smeštaj, hranu… Troškove ćete mu platiti naknadno… Ovo je idealan scenario za radnu eksploataciju i dešava se širom sveta. Građani Srbije putuju u zemlje Evrope u potrazi za poslom, nekad i dalje od toga, a građani Indije, Pakistana, Kine, Turske… traže posao u Srbiji.

Prema izveštaju Međunarodne organizacije rada (MOR) iz 2017. godine, u svetu je 24,9 miliona žrtava prinudnog rada. Od toga broja, 16 miliona ljudi eksploatisano je u privatnom sektoru – u domaćinstvima, na građevini ili u poljoprivredi; 4,8 miliona osoba prisiljeno je na seksualnu eksploataciju; a 4,1 milion ljudi nalazi se pod prisilnim radom koji im je nametnula država. To znači da su na 1.000 stanovnika skoro četiri osobe žrtve prinudnog rada.

ŠTA JE PRINUDNI RAD ili TRGOVINA LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE?

Prema Međunarodnoj organizaciji rada, prinudni rad je „svaki rad ili usluga koju osoba vrši pod pretnjom kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno ponudila“.[1]

[1]MOR Konvencija o prinudnom radu, 1930 (No 29.)

Ukoliko tražite posao ili razmišljate o pronalaženju posla, informišite se kako da se zaštitite od trgovine ljudima u cilju radne exploatacije​​

Šta ćete tačno raditi? Šta znate o uslovima rada, mestu na kome ćete raditi i poslodavcu? Saznajte ime firme, sedište/adresu, broj telefona i ime kontakt osobe.

Ko vam je posrednik? Uzmite kontakt informacije (ime, adresu, broj telefona i sl.) osobe koja vam kao posrednik nudi posao.

Tražite ugovor napismeno! Ukoliko je to moguće, nemojte pristajati na usmene dogovore za posao, i potpišite samo ugovor koji je proverio pravnik kome verujete, i koji je na vašem jeziku ili jeziku koji dobro razumete.

12_informisanost_original_20x20cm-min

Ukoliko je vaš novi radni angažman izvan Srbije

Kakav je vizni režim zemlje u koju odlazite radi zaposlenja? Koja dokumenta vam trebaju? Ove informacije je potražite u ambasadi zemlje u koju odlazite. NE OSLANJAJTE SE NA PREPRIČAVANJA iz nepouzdanih izvora!

Napravite listu kontakata naše ambasade ili konzulata u zemlji u koju putujete radi posla. Potražite kontakte sindikata i nevladinih organizacija u zemlji destinacije, kako biste mogli brzo da ih kontaktirate u slučaju potrebe.

Pasoš čuvajte kod sebe! Niko nema pravo (sem policije) da vam ga traži, a kamoli da zadržava putni dokument.

Pre odlaska u inostranstvo ostavite kopije svog pasoša pouzdanim osobama (prijateljima, rođacima) i dogovorite sa njima sigurnu reč (lozinku), koja će im signalizirati prilikom razgovora da ste u opasnosti.

11a_odlazak-u-inostranstvo_original_20x20cm-min

Kako biste proverili istinitost poslovne pounde za rad u inostranstvu, dostupne su vam sledeće vrste besplatnih usluga

 • Provera oglasa i poslovnih ponuda.
 • Analiza predugovora ili ugovora o radu pre potpisivanja.
 • Provera podataka o firmi/agenciji koja posreduje u zaposlenju na portalu Agencije za privredne registre.
 • Informacije o licenciranim agencijama za zapošljavanje u našoj zemlji.
 • Informacije o uslovima boravka i rada u inostranstvu.
 • Kontakti organizacija i institucija u zemlji destinacije.
03_Pretraga-poslova_original_20x20cm-min

Ukoliko ste već u radnom odnosu a nešto od sledećeg opisuje vaše radno mesto:

 • Obavljanje posla koji nije prvobitno dogovoren
 • Rad od 12 i više sati u neadekvatnim i nebezbednim uslovima
 • Fizičko kažnjavanje ili pretnje od strane nadređenih
 • Ograničena sloboda kretanja
 • Oduzeta lična dokumenta
 • Strahovanje za sopstveni život i živote članova porodice
 • Neregulisan radni odnos / neprijavljen radni boravak
 • Neredovna ili neadekvatna isplata zarada
 • Nemogućnost prekida radnog odnosa onda kada to želite
 • Nedostatak hrane i čiste vode za piće
 • Neadekvatan smeštaj radnika/ca
 • Loši higijenskI uslovi, nedostatak tople vode
04_ogranicena-sloboda-kretanja_original_20x20cm-min
02_Za-izdvojen-tekst_original_20x20cm-min

Najverovatnije ste žrtva trgovine ljudima u cilju radne exploatacije!

Ova situacija može doprineti osećanju nemoći i bezizlaznosti. Međutim, na raspolaganju su vam različite VRSTE POMOĆI.

Pravna pomoć

Imate pravo na odgovarajuću besplatnu pravnu pomoć − pravo na advokata koji će štititi vaša prava i boriti se za vaše interese tokom sudskog postupka.

Medicinska pomoć

Imate pravo na besplatne medicinske usluge obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, bez obzira na to da li ste državljanin/ka Srbije, i čak i u slučaju da kao državljanin/ka Srbije nemate zdravstveno osiguranje.

Pravna pomoć

Da bi se lakše izborili sa svim emocijama koje se mogu javiti kao posledica neljudskog tretmana doživljenog tokom eksploatacije, imate pravo na besplatnu psihološku pomoć.

Pomoć prevodioca

Ukoliko ne govorite ili ne razumete dobro srpski jezik, imate pravo na prevodioca i na to da vam se informacije, a naročito one koje se tiču vaših prava, dostave na jeziku koji razumete. Ovo pravo vam je garantovano tokom čitavog procesa oporavka i u kontaktu sa svim institucijama. Ova vrsta pomoći je takođe besplatna.

NGO ASTRA:
SOS telefon i tim za podršku žrtvama

svi pozivi su besplatni a telefon je dostupan 24/7

Scroll to Top