Facebook Pixel Code

Nezavisni monitoring

Nacionalni izvestilac

Nacionalni izvestilac je nezavisni organ koji bi trebalo na nacionalnom nivou da se bavi izveštavanjem o postignućima i rezultatima na polju borbe protiv trgovine ljudima, efektima zvaničnih politika u toj oblasti i daje predloge za njihova unapređenja.

Prema Direktivi Evropske unije iz 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima, države članice EU postale su dužne da uspostave institut Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima ili sličan mehanizam.

ASTRA već godinama zastupa uvođenje nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima, u najboljem slučaju, kao nezavisno telo, a ukoliko to nije izvodljivo, onda u nekoj od formi po ugledu na iskustva iz EU.

Prva je ovaj institut uvela Holandija (2000. godine) i više od deset godina je bila jedina u tome. Od 2011. godine skoro sve države članice EU uvele su nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima, doduše u različitim formama:

  • U osam zemalja EU nacionalni koordinator vrši i ulogu nacionalnog izvestioca (ili nacionalni izvestilac vrši ulogu nacionalnog koordinatora): u Hrvatskoj, Estoniji, Grčkoj, Mađarskoj, Letoniji, Malti, Portugaliji i Češkoj;
  • U sedam zemalja ulogu nacionalnog izvestioca vrši neko od vladinih tela telo: Ministarstvo unutrašnjih poslova (Litvanija; Poljska; Slovačka; Španija; Rumunija), Ministarstvo pravde (Švedska) ili Odeljenje za jednake mogućnosti Predsedništva Saveta ministara (Italija);
  • U 4 zemlje funkcija nacionalnog izvestioca dodeljena je nezavisnom telu: MYRIA, Savezni centar za migracije (Belgija); Commission nationale consultative des droits de l’homme / Nacionalni institut za ljudska prava (Francuska; Luksemburg); i Ombudsman za manjine (Finska).
Scroll to Top