Facebook Pixel Code

CEDAW izveštavanje

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena - CEDAW

CEDAW Konvencija doneta rezolucijom 34/180 Generalne skupštine UN, 1979 god.

Član 1.

Za svrhe ove konvencije: izraz „diskriminacija žena“ označava svaku razlikuisključenje ili ograničenje u pogledu pola, što ima za posledicu ili cilj da ugrozi ili onemogući priznanje, ostvarenje ili vršenje od strane žena, ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom polju, bez obzira na njihovo bračno stanje, na osnovu ravnopravnosti muškaraca i žena.

Trgovina ljudima je oblast kriminala čije su žrtve u najvećem broju žene i devojčice. ASTRA se bavi pružanjem podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima bez ikakvog uslovljavanja, međutim, činjenica je da su ubedljivo najveći broj naših klijentkinja žene.

Žene i devojčice koje su zbog raznih drugih diskriminatornih procesa (uskraćenost školovanja, nedostupnost opcija na tržištu rada, uskraćenost finansijske i druge vrste podrške porodice, prethodna izloženost nasilju) postale lak plen za trgovce ljudima, jer oni najbolje koriste  strah, očaj i beznađe svojih žrtava.

Zbog toga je praćenje preporuka CEDAW Komiteta, redovno ukazivanje na nepravilne prakse u društvu, na kršenje ljudskih prava, na nedovoljan ili neadekvatan odgovor države i raznih sistema u njoj, jako važno za organizaciju ASTRA.

CEDAW izveštaji

Kampanju „Nevreme za žene“, koja ukazuje na neprimenjivanje preporuka CEDAW komiteta, možete pogledati ovde.
Scroll to Top