Facebook Pixel Code

Podrška žrtvama i sos telefon

Prodaja ili kupovina ljudskog bića sa ciljem da se ono eksploatiše, kroz primoravanje na seksualne odnose i/ili bavljenje prostitucijom, primoravanje na prošnju, rad (uključujući i rad u kući), krađu i vršenje sličnih krivičnih dela, ili brak – definišemo kao trgovinu ljudima.

Da bi neku osobu iskorišćavali (eksploatisali), trgovci ljudima uvek upotrebljavaju silu, pretnje i zastrašivanje, prevare ili otmice, ili zloupotrebljavaju težak položaj u kome se ta osoba nalazi.

U početku osobe najčešće dobrovoljno pristanu da rade neki posao (uključujući i bavljenje prostitucijom) ili prihvate pomoć u potrazi za boljim uslovima za život, pogotovo kada te ponude dolaze od poznatih i bliskih osoba (osoba od poverenja). Međutim, ubrzo nakon toga počinju zastrašivanja, pretnje, stalna kontrola i prismotra, oduzimanje lične dokumentacije (lične karte/pasoša), primoravanje na uzimanje alkohola i droge, često sve to praćeno je fizičkim ili seksualnim nasiljem, kako im ne bi palo na pamet da odbiju da rade, da pokušaju da pobegnu ili potraže pomoć.

Ponekad, trgovci obećaju da će svoju žrtvu pustiti na slobodu kada im bude otplaćen “dug”, odnosno novac koji su uložili u nju tako što su joj navodno pomogli u nalaženju posla ili boljih uslova za život. Uvek se ispostavi da su ova obećanja lažna, jer trgovci stalno nalaze načine da povećaju taj dug kroz navodne troškove stanovanja, odeće i hrane, kao i kroz kazne.

Važno je naglasiti da ljudi ne dospevaju u ovakvu situaciju zato što su glupi, lakomisleni ili naivni, već zato što ih je neko prevario i zloupotrebio njihovo poverenje i pretvorio ih u svoje žrtve. Trgovina ljudima je zabranjena zakonom i predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava. Žrtve trgovine ljudima nisu krive za to što im se desilo i imaju pravo na pomoć i zaštitu i na život bez prinude i nasilja.

Program ASTRA SOS telefon i direktna pomoć žrtvama pokrenut je u februaru 2002. godine. Sistem podrške i vrste pomoći koje je ASTRA počela da pruža ovim putem vremenom su postajale sveobuhvatnije i ova jedinica prerasla je u ASTRIN tim za podršku žrtvama, koji osim sos-konsultatkinja, okuplja i mrežu profesionalaca koji se angažuju u skladu sa potrebama klijenata i klijentkinja – pravnika, psihologa, lekara, prevodilaca…, kao i tim za terenske akcije, koji je uvek spreman da prati klijente/klijentkinje od trenutka identifikacije do njihovog oporavka i reintegracije, pomažući im da uspešno savladaju sve administrativne i druge prepreke na koje nailaze na putu ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih i građanskih prava. Ovo podrazumeva i brojne aktivnosti usmerene na unapređenje ekonomskog potencijala i zapošljivosti klijenata/klijentkinja, kao što su: formalni i neformalni programi stručnog usavršavanja ili obrazovanja odraslih, treninzi ekonomskog osnaživanja, kursevi stranih jezika i kompjuterske pismenosti, podrška i pomoć u traženju posla. 

Do kraja 2020. godine preko 45.000 osoba ukazalo poverenje i kontaktiralo nas kako bi zatražilo pomoć ili prijavilo slučajeve trgovine ili potencijalne trgovine ljudima, a na osnovu čega je do sada identifikovano i direktno pomognuto preko 540 žrtava trgovine ljudima (od kojih su 172 bila deca). ASTRA SOS telefon je još uvek jedini SOS telefon u Srbiji specijalizovan za problem trgovine ljudima u oblasti prevencije, direktne pomoći žrtvama i podrške njihovim porodicama i bliskom okruženju. Osim direktne pomoći žrtvama, ASTRA SOS telefon ima i PREVENTIVNU ULOGU. Preventivni pozivi čine približno jednu petinu svih primljenih poziva. Naime, pošto se vrbovanje žrtava trgovine ljudima u Srbiji najčešće obavlja putem formalnih i neformalnih poslovnih ponuda, samo u ASTRI građani i građanke mogu da dobiju informacije i preporuke za sigurne migracije, zapošljavanje i školovanje u zemlji i inostranstvu, kao i pravni savet iz oblasti zapošljavanja, tj. proveru legitimnosti poslodavca, destinacije i ponuđenog ugovora o radu.

Tokom 2018. godine ASTRA SOS telefon za podršku žrtvama trgovine ljudima je licenciran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i jedini je licencirani telefon te vrste u Srbiji. 

Ako si prepoznala/prepoznao svoje iskustvo u ovome što si pročitala/pročitao, jedan od načina na koji možes da se informišeš o svojim pravima, i pomoći i podršci koji su ti na raspolaganju, jeste da pozoveš ASTRA SOS telefon

svi pozivi su poverljivi besplatni
telefon je dostupan 24/7

Nakon prvog poziva, svaki naredni korak čini se uz tvoju saglasnost, pri čemu je tvoja bezbednost na prvom mestu

Scroll to Top