Facebook Pixel Code

Korisna literatura

PREGLED DOBRIH PRAKSI ZA REŠAVANJE PITANJA TRGOVINE LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE (GRETA, 2020)

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE GRAĐANSKOG VASPITANJA U GIMNAZIJI (2020)

O POLOŽAJU I ISKUSTVIMA SEZONSKIH RADNICA U POLJOPRIVREDI U SAVREMENOJ SRBIJI. MOŽE LI SE OVORITI O ELEMENTIMA STRUKTURNOG NASILJA (2020) – Lara Končar

ANALIZA STANJA EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA U REPUBLICI SRBIJI (2019)

STANDARDNE OPERATIVNE PROCEDURE ZA POSTUPANJE SA ŽRTAVAMA TRGOVINE LJUDIMA (2018)

RADNA EKSPLOATACIJA – ODREĐENJE POJMA, RAZGRANIČENJE OD DRUGIH SLIČNIH POJAVA I NJIHOV MEĐUSOBNI ODNOS (2018) – Ljubinka Kovačević

UNIVERZALNI MEĐUNARODNI STANDARDI O ZABRANI DEČIJEG RADA I NJIHOVA PRIMENA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE (2017) – Ljubinka Kovačević

POJAM ZLOSTAVLJANJA NA RADU U ZAKONODAVSTVU I SUDSKOJ PRAKSI REPUBLIKE SRBIJE – Ljubinka Kovačević

VALJANI RAZLOZI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU – Ljubinka Kovačević

„JEDNOM JESTE DOVOLJNO“, ISTRAŽIVAČKA STUDIJA NA TEMU SEKUNDARNE VIKTIMIZACIJE ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA – Marjan Vijers

ANALIZA EFEKATA PRIMENE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU – Mario Reljanović i saradnici

PRAVNA SUBORDINACIJA U RADNOM ODNOSU I NJENE GRANICE (2013) – Ljubinka Kovačević

TRGOVINA LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE: STRUKTURA I DINAMIKA PRAVNOG OKVIRA U REPUBLICI SRBIJI (2013) – Antonela Ahrin

INFORMATIVNI LIST: PROTOKOL UJEDINJENIH NACIJA O TRGOVINI LJUDIMA

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O PRODAJI DECE, DEČJOJ PROSTITUCIJI I DEČJOJ PORNOGRAFIJI I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O UČEŠĆU DECE U ORUŽANIM SUKOBUMA U REPUBLICI SRBIJI (2010)

RODNI ASPEKTI BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI – rezime (2020

PREPORUKE OEBS-A: BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA TOKOM COVID 19 KRIZE

EKONOMIJA BRIGE U VREME PANDEMIJE COVID-19 PANDEMIJE I MERA ZA NJENO SPREČAVANJE U SRBIJI

GALAKTIČKI VODIČ O KORONA VIRUSU ZA RADOZNALE DEVOJČICE I DEČAKE

UTICAJ COVID-19 PANDEMIJE I MERA ZA NJENO SPREČAVANJE NA SOCIO-EKONOMSKI POLOŽAJ ŽENA KOJE ŽIVE NA SELU, SA FOKUSOM NA POLJOPRIVREDU

UN: COVID-19: „DRŽAVE NE SMEJU DA KORISTE MERE VANREDNOG STANJA ZA UMANJIVANJE LJUDSKIH PRAVA,“ KAŽU UN EKSPERTI

Scroll to Top