Facebook Pixel Code

Trgovina ljudima u Srbiji

Trgovina ljudima se u regionu Zapadnog Balkana pojavila krajem osamdesetih godina prošlog veka i bila je prisutna tokom cele decenije devedesetih, iako su organizovani napori za suzbijanje ovog problema i izgradnja nacionalnog sistema za upućivanje u Republici Srbiji uspostavljeni tek pre desetak godina. Naime, tadašnja Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija izdvajala se od ostalih komunističkih zemalja u regionu po višem ekonomskom standardu, kao i po većoj otvorenosti prema Zapadu. Zbog toga je SFRJ osamdesetih godina bila veoma privlačna za žene iz istočnoevropskih država. 

U tom periodu Srbija je u najvećoj meri bila zemlja krajnje destinacije žrtava trgovine ljudima. Međutim, situacija se početkom devedesetih godina značajno promenila. Raspad zemlje, ekonomski slom sistema, oružani sukobi, dolazak stranih vojnih trupa, uslovili su porast broja žrtava trgovine ljudima, pri čemu je Srbija bila prevashodno zemlja tranzita. Zbog povoljnog geografskog položaja, teritorija Srbije je bila pogodna za tranzit žrtava iz Bugarske, Moldavije, Rusije i Ukrajine ka Bosni, odakle su dalje odlazile u Italiju, Španiju, Francusku, ili ka Kosovu i Makedoniji, odakle su prebacivane u Grčku i dalje ka zemljama Bliskog istoka.

Nesporno je da je Srbija u tom periodu postala u velikoj meri i zemlja porekla žrtava trgovine ljudima. Loša ekonomska situacija, iskazana kroz porast nezaposlenosti i siromaštva, i izmenjeni društveni odnosi koji su doveli do jačeg marginalizovanja žena, opšteg porasta nasilja, naročito nasilja u porodici, i feminizacije siromaštva, postaju značajni uzroci migracije, pre svega ženskog dela stanovništva. U potrazi za poslom u inostranstvu, žene prihvataju poslovne ponude ljudi iz svoje okoline (prijatelja, poznanika, komšija, rođaka itd.), ili se javljaju na oglase u kojima se nude poslovi konobarice, igračice, medicinske sestre, čuvanja dece i slično. Umesto na očekivanom poslu, veliki broj njih je završio u prinudnoj prostituciji, često čak i ne napuštajući region. Poslednjih godina se vrbovanje žrtava često vrši uz pomoć modernih tehnologija.

Od početka rada ASTRA SOS telefona u martu 2002. godine do kraja 2021. godine primile smo preko 50.000 poziva, odnosno 6.350 osoba (klijentkinja/klijenata) nam je ukazalo poverenje i kontaktiralo nas kako bi zatražilo pomoć ili prijavilo slučajeve trgovine ili potencijalne trgovine ljudima. Na osnovu ovih poziva, do sada je identifikovano i direktno pomognuto preko 550 žrtava trgovine ljudima (174 su bila deca).

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima, a karakteriše je porast interne trgovine ljudima. To je doprinelo povećanju broja domaćih državljanki i državljana među žrtvama, tj. sagledavanju činjenice da je Srbija i zemlja porekla i zemlja destinacije žrtava trgovine ljudima. Od 2008. godine, više od polovine slučajeva trgovine ljudima koji se zabeleže u našoj zemlji potpadaju pod internu trgovinu ljudima. zaključno sa 2019. godinom više od 70% žrtava su bili državljanke i državljani Srbije. Do kraja 2004. godine većina identifikovanih žrtava bile su strane državljanke, ali u periodu 2006-2007. godine taj odnos se menja u korist žrtava – domaćih državljanki/a. Na ove promene uticao je društveno politički kontekst, odnosno ulazak nekih od susednih zemalja u Evropsku uniju. Sva deca koju je ASTRA identifikovala i kojima je pružala pomoć od 2007. godine bila su domaći državljani/ke.

Od 2004. godine uočen je značajan porast broja dece koja se nalaze u lancu trgovine ljudima. Dok je 2002/2003. godine među identifikovanim žrtvama bilo 10% maloletnika, 2019. deca su činila 36% od ukupnog broja identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Uprkos tome, u Srbiji još uvek ne postoje posebni specijalizovani programi i mere postupanja sa decom žrtvama trgovine ljudima. Deca dobijaju istu pomoć kao i punoletne žrtve, dele sklonište sa njima i prolaze kroz isti tretman ili se smeštaju u prihvatilišta za zlostavljanu decu, gde ne dobijaju neophodnu specijalizovanu pomoć.

Trgovina ljudima je nesporno rodni problem. Većinu žrtava trgovine ljudima u Srbiji čine žene i devojčice (87,5% prema podacima ASTRE) izložene seksualnoj eksploataciji, mada se beleži porast eksploatisanih osoba muškog pola. ASTRA je identifikovala prvog muškarca koji je bio žrtva trgovine ljudima 2004. godine. Odrasli muškarci su često žrtve trgovine ljudina u cilju radne eksploatacije, najčešće na gradilištima i u polju. Zbog kulturoloških razloga (patrijarhalno društvo ne ohrabruje muškarce da se prepoznaju i priznaju da su žrtve), načina eksploatacije (eksploatacija u građevinskoj industriji često obuhvata veoma veliki broj žrtava) i nejasnih procedura za identifikaciju, kod trgovine muškarcima se često identifikuje znatno manje žrtava od stvarnog broja oštećenih. Novinu u Srbiji, koja je posledica globalnih ekonomskih migracija, predstavlja povećanje broja stranih državljana koji su radno eksploatisani u Srbiji, a koji su najčešće nelegalno angažovani na građevini. To su najčešće državljani Rumunije, Turske, Indije, Pakistana, Italije, Albanije, Republike Srpske, Vijetnama, Poljske, Hrvatske i Moldavije itd.

Od 2004. godine, ASTRA izdaje periodični e-bilten koji daje pregled aktivnosti svih vladinih i nevladinih aktera iz Srbije u oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima u Srbiji. E-bilten se distribuira na više od 1000 domaćih i inostranih adresa, a sva izdanja mogu se naći na našem sajtu.

Usvajanjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti u aprilu 2011. godine stekli su se uslovi da se u Republici Srbiji osnuje posebna ustanova koja će se isključivo baviti pružanjem pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima. Pored toga, ovaj Zakon u članu 41 po prvi put predviđa da su i  žrtve trgovine ljudima korisnici prava ili usluga socijalne zaštite. Shodno tome, odlukom Vlade Republike Srbije od 13. aprila 2012. godine formiran je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji u svom sastavu ima dve organizacione jedinice: Prihvatilište i Službu.

Tokom 2017. pri MUP-u Srbije počela je sa radom i Kancelarija za koordinaciju aktivnosti protiv trgovine ljudima.

Scroll to Top