Facebook Pixel Code

O prevenciji

ASTRA ulaže stalno unapređuje načine komunikacije sa javnošću i veliku pažnju posvećuje podizanju svesti o problemu trgovine ljudima. Do sada smo organizovale i sprovele 16 samostalnih nacionalnih kampanja, dve crowdfunding kampanje i učestvovale partnerski u brojnim domaćim i međunarodnim inicijativama i kampanjama. Istovremeno radimo na razvoju programa edukacija, namenjenih svim akterima sa kojima se (potencijalna) žrtva trgovine ljudima susreće u sistemu – policija, zdravstvo, tužilaštvo, obrazovanje, mediji −  a koje nude opšta i specifična saznanja, kao i korisne prakse koje će se primenjivati u radu sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine. Posebnu pažnju posvećujemo radu sa mladima kao naročito osetljivom kategorijom. U tu svrhu godinama unazad ASTRA zajedno sa timom vršnjačkih edukatorki/a realizuje posebnu vrstu edukacija namenjenih mladima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

EDUKACIJE           

Scroll to Top