Facebook Pixel Code

Rad sa mladima

Poseban deo preventivno-edukativnih aktivnosti ASTRE odnosi se na rad sa mladim ljudima. Praksa je pokazala da među žrtvama trgovine ljudima značajnu grupu čini mlađa populacija, i zbog toga je rad sa njima od posebne važnosti.

Cilj svih ASTRINIH preventivnih aktivnosti je da se mladi ljudi informišu o problemu trgovine ljudima, da im se skrene pažnja na sve opasnosti koje ovaj problem nosi, ali i da im se ukaže na mogućnosti prevencije i načine zaštite koji im stoje na raspolaganju. Upravo zbog toga, ASTRA je prisutna na svim dešavanjima koja privlače pažnju mladih, kao što su muzički festivali, Nedelja mode, koncerti…

Osim toga, ASTRA mladim ljudima pruža pomoć pri izradi seminarskih i diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza iz oblasti trgovine ljudima. Od 2004. godine, ASTRA je asistirala u preko 150 ovakvih radova. Srednjoškolci, studenti i doktoranti mogu dobiti informacije o svim aspektima trgovine ljudima, kao i pomoć u pronalaženju adekvatne literature. Pored toga, studenti imaju mogućnost da neko vreme provedu u ASTRI na praksi.

VRŠNJAČKE EDUKACIJE predstavljaju poseban segment rada sa mladima.

Trening za vršnjačke edukatore i edukatorke traje 2 dana. Polaznici imaju priliku da se upoznaju sa pojmom trgovine ljudima, da čuju iskustva ASTRA Tima za podršku žrtvama i steknu uvid u preventivne informacije kako se zaštiti od trgovine ljudima. Drugi deo treninga posvećen je konceptu edukativne radionice, i njenom osmišljavanju i realizaciji. Uz starije, iskusne edukatorke, polaznici imaju priliku da vežbaju izvođenje radionica.

Nakon pohađanog treninga učesnicama/ima koje/i su se najviše istakle/i, omogućeno je da obavljaju praksu u ASTRINOM Timu, nakon čega se pripremaju za držanje vršnjačkih radionica u školama samostalno ili u paru.

Vršnjačke radionice koje naš Tim drži, namenjene su deci i mladima srednjoškolskog uzrasta, a više od 10 gimnazija i srednjih stručnih škola iz Beograda su naši saradnici čiji smo gosti svake školske godine. Njihovi đaci dobijaju osnovno znanje o problemu trgovine ljudima, kao i relevantne preventivne savete. 

Ukoliko želite da postanete deo ovog tima, neophodno je da prođete obuku, a za više informacija o njoj možete nas kontaktirati na astra@astra.rs. Ukoliko želite da ASTRIN tim vršnjačkih edukatora u vašoj školi održi radionicu, takođe nas možete kontaktirati putem ove imejl adrese.

Scroll to Top