Facebook Pixel Code

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE

Druga ASTRINA crowdfunding kampanja organizovana je tokom leta 2020, period jul-avgust, i ovog puta u potpuno izmenjenim okolnostima usled pandemije izazvane prisustvom virusa kovid-19. Povod za organizovanje kampanje Pokažimo nekadašnjim žrtvama trgovine ljudima da nisu same tokom pandemije, pored svih nedaća i poteškoća koje odlikuju živote porodica nekadašnjih žrtava trgovine ljudima, ležao je i u činjenici da je prisustvo virusa Covid-19 dodatno otežao živote nekadašnjih žrtava trgovine.

Ovu kampanju pokrenule smo sa ciljem  da porodice nekadašnjih žrtava trgovine ljudima snabdemo paketima higijenskih sredstava i zaštitne opreme (maski, dezobarijera i rukavica), a ukoliko te porodice uključuju i decu školskog uzrasta želele smo da im doniramo i pakete školske opreme. I ovom prilikom bilo je moguće donirati uplatom novčanih sredstava preko sajta Donacije.rs ili direktno na račun ASTRE. Ali su bile moguće i donacije u robi. Ovim prilikom vrednost svih donacija (ukupno 35) iznosila je 582.551 dinara i tražena suma prevaziđena je za 24%. Međutim, veći deo predstavljala su donacije u robi. Na primer jedna kompanija podržala je kampanju donacijom u robi čija protivvrednost iznosi 256.244 dinara, takođe Ambasada Kraljevine Norveške i Grupa 484 mečirali su sve donacije do iznosa od 2000 evra. Njihov doprinos takođe usmeren na urgentnu podršku porodicama nekadašnjih žrtava trgovine ljudima, u vidu higijenskih paketa, paketa hrane, odeće, obuće i školske opreme. Što se tiče konkretnih donacija u novcu, tokom realizacije ovogodišnje CF kampanje direktnim uplatama na račun ASTRE sakupljeno je 34.500 rsd (336,47 $) a uplatama preko sasjta Donacije.rs 36.326 rsd, odnosno 366 $.

Scroll to Top