Facebook Pixel Code

SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima

U nameri da ublažimo ranjivost (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima i drugih rizičnih grupa u vreme pandemije virusa kovid 19, osposobimo ih za prvu zaštitu od virusa ali i od opasnosti od trgovine ljudima, ASTRA je kreirala kampanju SOLIDARNO i ZAJEDNO protiv kovida 19 i trgovine ljudima. Kampanja je realizovana uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ u periodu od 1. decembra 2020. do 31. januara 2021.

U tu svrhu kreirane su dve posebne stranice na našem sajtu, kao i dva informativna bukleta – jedan je namenjen odraslima koji su u posebnom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, a drugi je adaptiran i prilagođen potrebama dece u riziku. Ovi bukleti zajedno sa ličnom zaštitnom opremom dostavljeni su klijentima/kinjama i njihovim porodicama, zatim lokalnim organizacijama i mrežama koje pružaju pomoć ugroženim grupama u svojim zajednicama, domovima za decu i odrasle, organizacijama koje se bave decom bez doma ili roditeljskog staranja, centrima za socijalni rad i distribuirani svuda gde se pretpostavljene osobe i deca u riziku kreću.

SAJT:

PDF-ovi bukleta:

Informativni materijali kampanje – bukleti za decu i odrasle, distribuirani su do krajnjih korisnika/ca kroz mrežu organizacija saradnica, naročito onih koje su u direktnom kontaktu sa osobama u riziku. U ceo proces bile su uključene 23 ogranizacije sa teritorije cele Srbije. Na taj način distribuirano je 1.000 bukleta za odrasle i 1.000 bukleta za decu, kao i paketi zaštitne opreme (rukavica, maski i dizinfekcionih sredstava).

Istovremeno, realizovana je intenzivna onlajn kampanja na društvenim mrežama ASTRE. U ova dva meseca ukupno 57 postova odnosilo se na kampanju „Solidarno i zajedno“. Samo na Fejsbuku kampanja je doprla do skoro 79.000 ljudi (precizno 78.924) i imala skoro 214.000 impresija (213.866). Na Tviteru je zabeleženo 9.657 impresija, a rič na Instagramu je iznosio 16.300 osoba.

Scroll to Top