Facebook Pixel Code

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST VEĆ SUROVA REALNOST – Ne skreći pogled!

U okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, uz podršku Evropske unije, ASTRA je u periodu septembar 2020−januar 2021. realizovala kampanju namenjenu podizanju svesti javnosti o problemu trgovine ljudima, njegovim najčešćim vidovima i zastupljenosti: NE SKREĆI POGLED − Trgovina ljudima nije paralelna stvarnost već surova realnost.

Cilj kampanje bilo je ukazivanje na jednu od najvećih zabluda vezanih za trgovinu ljudima, a to je da se ona događa nekom drugom i negde drugde, kao i povećanje opšte informisanosti o najzastupljenijim vidovima trgovine ljudima kod nas.

Kreativni proces kampanje trajao je par meseci i podrazumevao definisanje vizuelnog i narativnog identiteta i poruka kampanje, kreiranje vizuala, TV spota i kratkih video-klipova za mreže, bilborda i promotivnog materijala za društvene medije (Facebook, Tvitter, Instagram).

Rezultati kampanje:

Tokom sprovođenja kampanje, ASTRA je imala ukupno 87 medijskih najava vezanih za kampanju i srodne teme. Informacije o kampanji i srodne vesti uglavnom su se objavljivale u medijima sa nacionalnom pokrivenošću, ali bilo je i objava na lokalnim televizijama i u štampi. Samo jutarnji programi u kojima su bila gostovanja povodom kampanje imali su gledanost od više stotina hiljada ljudi.

Za promociju kampanje korišćeni su ASTRINI Facebook, Twitter i Instagram profili. Ukupan doseg Facebook kampanje bio je preko 310.000 ljudi, tačno 317.581, od čega 21.197 angažmana. Šest hiljada šeststo četrdeset sedam (6.747) ljudi pogledalo je samo prvu objavu odnosno promotivni video kampanje. Tokom kampanje, na Twitteru je zabeleženo 39.688 utisaka, a postovi na Instagramu dostigli su 22.200 ljudi. U tom periodu oko 80% postova na ove dve mreže odnosilo se na ovu kampanju.

U kampanju su bile uključene i lokalne nevladine organizacije koje su podržale kampanju objavljivanjem na njihovim mrežama. Članice AT mreže podržale su kampanju deljenjem informativnih materijala o kampanji na svojim društvenim mrežama. Osim članica AT mreže kampanju je podržalo i šest organizacija uključenih u realizaciju projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“ dodelom sabgranta.

Tokom kampanje, bilbordi sa vizualima kampanje su postavljeni u dva navrata tokom dve nedelje u pet gradova u Srbiji (Beogradu, Nišu, Čačku, Kragujevcu i Novom Sadu). Lokacije bilborda pažljivo su odabrane kako bi se obezbedila veća vidljivost.

Scroll to Top