Facebook Pixel Code

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa Feminističkim culturnim centrom − BeFem , započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da spreči svaki vid diskriminacije žena i osigura im uživanje prava. Tim povodom u okviru kampanje “NeVreme za žene u Srbiji” pripremljeno je 7 informativnih videa i 13 grafika sa podacima koji ilustruju odnos države i društva prema ovoj temi, tj. koji govore o stereotipima o ženama, nasilju protiv žena, trgovini ženama, obrazovanju, zdravlju žena i nacionalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost… (od toga su 2 videa i 3 infografika bila posvećena temi trgovine ljudima i postovana su direktno sa ASTRinih naloga na društvenim mrežama). Kampanja se odvijala onlajn i samo postovi na Fejsbuku su imali reach oko 290.700, dok je na Tviteru zabeleženo u tom period 30.400 impresija.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top