Facebook Pixel Code

Kampanja KOLIKO SI BLIZU (trgovini ljudima)?

Projektni tim ASTRE u saradnji sa angažovanom kreativnom agencijom, tokom 2022/23. godine, radio je na razvoju i sprovođenju kampanje podizanja svesti i zagovaranja KOLIKO SI BLIZU (trgovini ljudima)? Kampanja je počela sredinom septembra 2022. godine i trajala je do kraja marta 2023. godine.

Kampanja, osmišljena da podigne svest o trgovini ljudima, sa fokusom na trgovinu ljudima u svrhu radne eksploatacije, kreirana je pre svega kao onlajn kampanja, jer je procenjeno da na taj način možemo postići najbolji efekat u skladu sa postojećim budžetom. Odnosno, želeli smo da iskoristimo mogućnost precizne distribucije informacija do željene ciljne grupe kako bi poruka stigla do ljudi koji su potencijalne žrtve trgovine ljudima. Takođe, osmišljena je i sprovedena intervencija u javnom prostoru kako bi se privukla pažnja šire javnosti, medija i institucija. Takođe, organizovali smo predstavljanje nalaza izveštaja o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike guma Linglong, kao i veliku konferenciju posvećenu problemu trgovine ljudima.

DOGAĐAJI KAMPANJE

Intervencija u javnom prostoru  Lavirint trgovine ljudima

Kampanja je pokrenuta 21. septembra. Tim povodom na glavnom gradskom trgu, Trgu Republike, postavljena je instalacija – Lavirint trgovine ljudima, veličine 25 kvadratnih metara. Ovim Lavirintom želile smo da građanima/kama približimo iskustvo žrtava trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije. Kretanjem kroz Lavirint građani su mogli da saznaju više o načinima uvlačenja u lanac trgovine ljudima, ali i o vidovima prevencije i pomoći koji su im dostupni. Lavirint je na Trgu stajao do 23. septembra u 17 časova, a članice našeg tima su tokom ta tri dana informisale prolaznike o načinima prevencije, pravima žrtava radne eksploatacije i besplatnim ASTRINIM servisima podrške.

Deci i mladima je Lavirint posebno bio interesantan, a pojavili su se i brojni predstavnici medija.

Prezentacija izveštaja o slučaju radne eksploatacije radnika iz Vijetnama u Zrenjaninu

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, obeležili smo predstavljanjem nalaza izveštaja o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike guma Linglong – WOULD YOU REALLY BUY THIS? Slučaj masovne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji: Novo robovlasništvo za 21. vek. Izveštaj je predstavljen u Medija centru Beograd u prisustvu predstavnika medija, civilnog sektora i ambasada, i direktno je prenošen preko društvenih mreža i sajta Medija centra.

Na događaju su govorili:

 1. Ivana Gordić Perc, novinarka VOICE,
 2. Mario Reljanović, predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik Instituta za radno pravo iz Beograda,
 3. Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike ASTRE .

Događaj je moderirala Tatjana Aleksić,  novinarka televizije N1.

Izveštaj WOULD YOU REALLY BUY THIS? Slučaj masovne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji: Novo robovlasništvo za 21. vek, kreiran je u periodu devembra 2021 – Jun 2022. Izveštaj sadrži detaljan pregled indikatora trgovine ljudima (korišćeni su indikatori UN, MOR, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima), pravnu analizu ugovora koje su potpisali radnici fabrike LingLong, pregled aktivnosti koju je ASTRA preduzela apelujući na domaće institucije, kao i pregled njihovih reakcija, odnosno izostanaka reagovanja; analizu domaćeg institucionalnog okvira koji je važan za referalni mehanizam, uključujući nadležnosti pojedinih institucija i aktivnosti koje su preduzele ili propustile da preduzmu u vezi sa ovim slučajem. Sve činjenice, događaji i komunikacije pomenute u ovom izveštaju su potkrepljene izvorima u vidu linkova, dokumenata, fotografija, video-zapisa, snimaka ekrana itd.

Svi govornici su govorili iz perspektive svoje ekspertize, doprinosa izradi izveštaja ili na osnovu ličnih iskustava sa lica mesta. Više o glavnim nalazima izveštaja i samoj prezentaciji možete pronaći OVDE!

Konferencija KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka

U okviru kampanje organizovan je i događaj koji je na neki način zaokružio čitav niz različitih ASTRINIH aktivnosti u 2022. godini, tj. 8. decembra organizovali smo konferenciju pod nazivom KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka.

U okviru prve sesije pod nazivom TRGOVINA LJUDIMA U SRBIJI: Presek stanja u kontekstu 21. veka, predstavljeni su nalazi istoimenog izveštaja. Izvešzaj je rađen u saradnji sa SeConS-om Grupom za razvojnom inicijativu.

Između panela, ASTRA je predstavila i svoju najnoviju aplikaciju za mobilne telefone namenjenu informisanju i prevenciji trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, SAFE at WORK.

Druga sesija nazvana je  Komparativna analiza dobrih praksi sa predlogom za unapređenje zakonodavnog okvira za primenu dužne pažnje i odgovornosti u lancu dobavljača u nacionalnom kontekstu,  na njoj je predstavljena ASTRINA publikacija DUŽNOST PAŽNJE I ODGOVORNOST u lancu snabdevanja u kontekstu suzbijanja trgovine ljudima.

Imajući u vidu aktuelne trendove u oblasti trgovine ljudima – kao što su ekonomske migracije i migracije izazvane ratovima, priliv stranih radnika i odlazak domaćih radnika na rad u inostranstvo, kao i nepostojanje pozitivnog zakonodavstva u Srbiji u oblasti odgovornosti u lancu snabdevanja i dužne pažnje – priprema ove analize kao osnove za naredne akcije zastupanja pokazala se neizbežnom.

The whole event was completed with an intervention in the same area of Hotel M where the conference was held. Edukativna instalacija Lavirint trgovine ljudima postavljena je ponovo u novom dopunjenom izdanju kao prateći program konferencije.

Događaju je prisustvovalo 96 profesionalaca/ki i aktera na polju borbe protiv trgovine ljudima, zatim profesionalaca iz oblasti zakonodavstva, civilnog sektora i medija.

ONLAJN KAMPANJA

The following promotional materials were created for the implementation of the online campaign:

 • Pet lending stranica, četiri na srpskom i jedna na engleskom
 • 6 banera za uzglavlja na lending stranicama
 • Vizuali i grafički elementi za svaku landing stranicu posebno
 • Kaveri za Fejsbuk, Tviter, and LinkedIn
 • Fejsbuk i Instagram video oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih osoba u poljoprivredi
 • Fejsbuk i Instagram Story oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih osoba u poljoprivredi
 • Fejsbuk i Instagram video oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih osoba na građevini
 • Fejsbuk i Instagram Story oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih osoba na građevini
 • Fejsbuk i Instagram video oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih žena u domaćinstvu
 • Fejsbuk i Instagram Story oglas za ciljnu grupu potencijalno eksploatisanih žena u domaćinstvu
 • Youtube 3D video – poljoprivreda
 • Youtube 3D video – građevina
 • Youtube 3D video – domaćinstvo
 • 38 karusel vizuala za Fejsbuk i Instagram

Za promociju kampanje korišćeni su ASTRINI Fejsbuk, Tviter i Instagram profili. Za onlajn promociju kreirana je kampanja na Fejsbuku i Instagramu za tri ciljne grupe. Postignut je ukupan doseg kampanje od 238.467 i 687.106 impresija, čime je dvostruko premašena početna projekcija kampanje. Distribucija između muškaraca i žena je 47% za muškarce (112.419) i 53% za žene (125.408).

Od sva tri oglasa (rad na građevini, u poljoprivredi, u domaćinstvu), najuspešniji je bio lažni oglas vezan za rad u domaćinstvu odnosno kućne poslove. To dokazuje početnu pretpostavku da su žene izložene većem riziku od trgovine ljudima radi radne eksploatacije. Pošto su u lošijoj ekonomskoj situaciji, očajnije su i spremnije da isprobaju poslovnu ponudu koja bi potencijalno mogla da ih dovede u opasnost od radne eksploatacije i trgovine ljudima.

* * *

OBJAVE U TRADICIONALNIM MEDIJIMA (TV, radio, štampa, internet portali)

Tokom prva tri meseca sprovođenja kampanje (septembar-decembar 2022. godine), ASTRA je imala 128 medijskih saopštenja u vezi sa kampanjom i srodnim temama. Do kraja marta bilo ih je ukupno 240. Informacije o kampanji i srodne vesti uglavnom su objavljivane u medijima sa nacionalnom pokrivenošću, ali je bilo i saopštenja na lokalnim televizijama i u lokalnoj štampi. Neki od medijskih nastupa predstavnica ASTRE imali su stotine hiljada gledalaca, ili, ako je reč o štampanim publikacijama, desetine hiljada čitalaca.

Scroll to Top