Facebook Pixel Code

Kampanjom KOLIKO SI BLIZU?, koja će trajati od septembra do kraja 2022. godine, osvešćujemo da svako može biti žrtva trgovine ljudima i da se trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije dešava u našoj najneposrednijoj blizini.

Želimo da podstaknemo ljude da obrate pažnju, prepoznaju trgovinu u svojoj blizini i prijave slučaj. Ali istovremeno i da, ukoliko su i sami potencijalne žrtva, prepoznaju rane znake koji mogu ukazati da su dobili lažnu ponudu za posao ili da su u riziku, pa da na osnovu toga potraže savet ili pomoć. Posebno se obraćamo zaposlenima u ustanovama zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, tužilaštvu, sudovima, policiji, i nadležnim institucijama čija je uloga važna u prepoznavanju i zaštiti žrtava trgovine ljudima da informisano i odgovorno obavljaju svoj posao.

Kampanju informisanja i prevencije trgovine ljudima, odnosno jednog od njenih sve prisutnijih oblika – trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije simbolično započinjemo intervencijom u javnom prostoru na Trgu Republike, u sredu, 21. septembra, u 12h.

Ovom prilikom na Trgu biće postavljena instalacija − Lavirint trgovine ljudima, kojom građanima i građankama želimo da približimo iskustvo žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Kretanjem kroz lavirint građani i građanke će biti u mogućnosti da saznaju više o načinima ulaska u lanac trgovine ljudima, ali i vidovima prevencije i pomoći koji su im na raspolaganju. Lavirint će biti postavljen do 23. septembra u 17h, a članice našeg tima će tokom ta tri dana informisati prolaznike o načinima prevencije, pravima žrtava radne eksploatacije i besplatnim uslugama podrške ASTRE.

Većina žrtava trgovine ljudima eksploatisanih na terirtoriji Srbije su građani i građanke naše zemlje. Od ukupno 46 zvanično identifikovanih žrtava trgovine ljudima u Srbiji tokom 2021, njih 39 su srpski državljani/ke. Ovo su zvanični podaci, ali veliki broj žrtava trgovine ljudima koji nikada ne stigne do državnih organa ili nevladinih organizacija, ostaje nevidljiv i daleko od očiju javnosti, jer se eksploatacija odvija u zatvorenim prostorima, privatnim domaćinstvima, na poljima, imanjima ili ograđenim i zatvorenim fabrikama i gradilištima. Broj neotkrivenih i neprepoznatih slučajeva trgovine ljudima od strane institucija sistema, po procenama stručnjaka, može biti i do 10 puta veći od broja registrovanih žrtava. Prema poslednjem izveštaju Međunarodne organizacije rada (ILO), tokom 2021. broj žrtava trgovine ljudima porastao je za 10 miliona (ukupno 50 miliona ljudi), dok se u situaciji prinudnog rada nalaži oko 28 miliona ljudi širom sveta. Srbija u tom smislu nije nikakav izuzetak. Štaviše, imajući u vidu strateško-geografski položaj Srbije, ekonomske i ratne migracije pandemiju kovida i njene posledice na ekonomiju − broj (potencijalnih) žrtava trgovine domaćeg i stranog porekla raste. Na ovo nam naročito ukazuju brojni slučajevi iz prakse ASTRE, od kojih neki nikada ne dospeju do javnosti, a o nekima se govori, ali u ograničenom obliku.

Uprkos činjenici da nas kriza, društvo i nereagovanje institucija „lagano navikavaju“ na prihvatanje situacije u kojoj će sve veći broj ljudi u našem okruženju pristajati na teške uslove rada ili se naći u situaciji prinudnog rada koju ne mogu da napuste, kampanjom KOLIKO SI BLIZU? podsećamo da se ovde radi ljudskim životima i sudbinama koje takvim ophođenjem, tu u našoj blizini, mogu biti trajno oštećene ili uništene. I zato:

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.

Pozivamo sve da uzmu učešće u kampanji KOLIKO SI BLIZU?, da podele informacije sa svojim prijateljima i poznanicima, kako bismo zajedno podigli svest o sveprisutnoj trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, njenim posledicama i načinima prevencije.

Kampanja KOLIKO SI BLIZU? deo je projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, i odvija se uz podršku Evropske unije i švedske Fondacije Kvinna till Kvinna.

Kampanja će se bazirati na tri priče iz prakse ASTRE koje najbolje ilustruju savremene oblike trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije sa kojima se susrećemo poslednjih godina, uzroke i posledice ovog kriminalnog dela, i načine na koje je su akteri na polju borbe protiv trgovine ljudima, nadležne institucije i društvo u celini do sada na njih reagovali. Cilj nam je kao i svaki put do sada unapređenje položaja žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima u sistemu i van njega.

Scroll to Top