Facebook Pixel Code

Koliko si blizu radnoj eksploataciji - pomoć u kući?

UZBUNA!!! Upravo ste kliknuli na lažni oglas.

Iza velikog broja poslovnih ponuda na internetu kriju se prevare sa ciljem eksploatacije.

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.


Svaki poziv je anoniman

Ukoliko vidiš oglas koji sadrži nešto od navedenog:

HITNO POTREBNI RADNICI!!

traže se osobe SVIH GODINA (od 18 do 58 godina)

PLATA BEZ POSREDNIKA / PARE NA RUKE

sve informacije ISKLJUČIVO na poziv

za posao nisu potrebne kvalifikacije

plate su visoke, od 1000 do 3000 evra

nema preciznog opisa posla (pomoć u kući)

MOŽDA JE U PITANJU LAŽNI OGLAS!

Kada tražiš posao, posebno u inostranstvu, važno je da obratiš pažnju i proveriš sve informacije u vezi sa poslom koji ćeš obavljati. Bitno je da ugovor potpišeš pre nego što počneš da radiš, i da razumeš sve što u njemu piše. Ukoliko odlaziš u inostranstvo, pametno je da napraviš sigurnosni plan, jer je možda u pitanju trgovina ljudima.

ASTRA JE ORGANIZACIJA KOJA TI MOŽE POMOĆI DA TVOJ ODLAZAK BUDE ŠTO SIGURNIJI!

Sve usluge ASTRE su besplatne!

ASTRA pruža sledeće besplatne usluge:

provere oglasa za posao i poslovnih ponuda;

provere agencija za posredovanje u zapošljavanju ili firmi koje zapošljavaju u zemlji i inostranstvu;

analize ugovora o radu (i kada su dvojezični);

kontakte organizacija i institucija u zemlji destinacije koje vam mogu pomoći;

i druga pitanja koja se tiču prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.


Svaki poziv je anoniman

Šta još možeš da uradiš da se zaštitiš od trgovine ljudima?

Raspitaj se detaljno o poslu koji ćeš obavljati, uslovima rada, mestu na kome ćeš raditi.

Članovima porodice ili osobi od poverenja prosledi podatke o mestu gde ćeš boraviti (adresa, telefon), kontakt poslodavca ili posrednika i podatke o putovanju (datum, vreme, broj leta i slično).

Prikupi podatke o poslodavcu – njegov naziv, sedište/adresu, broj telefona i ime kontakt osobe. Sačuvaj ove podatke i prosledi ih osobi od poverenja ili konsultantkinjama ASTRINOG SOS tima.

Sačuvaj kontakt informacije (ime, adresu, broj telefona i sl.) osobe koja ti kao posrednik nudi posao.

Agencija koja nudi poslove, mora imati dozvolu koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socjialna pitanja, a usluge agencije moraju biti besplatne za osobe koje traže posao.

Izbegavaj usmene ugovore za posao.

Potpiši samo ugovor koji je proverio advokat ili pravnik kome veruješ, koji je na tvom jeziku ili jeziku koji dobro razumeš.

Pasoš čuvaj kod sebe i eventualno ga pokaži/daj ovlašćenom licu, policajcu kada ti ga zatraži. Niko drugi, ni pod kojim izgovorima, pa ni u svrhu izrade radne dozvole i druge dokumentacije, nema pravo da ti traži i zadržava putni dokument.

Ostavi kopiju svih dokumenata i svoju najnoviju fotografiju članovima porodice ili osobi od poverenja pre nego što otputujete.

Pribavi kontakte naše ambasade ili konzulata, kao i nevladinih organizacija u zemlji u koju putuješ, jer im se, u slučaju potrebe, možeš obratiti za pomoć.

Koje još situacije mogu probuditi sumnju?

Agencija za posredovanje u zapošljavanju ti traži novac za svoje usluge — u Srbiji ovo nije legalno! Agencija procentat za posredovanje dobija od firme koja ih je angažovala da nađu radnike.

Agencija za zapošljavanje ima isti naziv kao neka poznata agencija iz Srbije, ima i sličan logo, ali je registrovana u drugoj zemlji i nemoguće joj je proveriti kredibilitet. Obrati pažnju na detalje, tvoj život je u pitanju.

Obećano ti je da ćeš ugovor potpisati kad stigneš na odredište — ugovor se potpisuje pre odlaska. Važno je da znaš koja su tvoja prava i uslovi pod kojima ćeš raditi i za koju naknadu.

Facebook grupe mogu biti izvor korisnih informacija i mesto razmene iskustava, ipak oprez! — da bi pridobili tvoje poverenje, oglašivači poslova na Facebook grupama dele izmišljena pozitivna iskustva drugih radnika.

Iskustva ljudi koje poznajemo, nisu uvek verodostojna.

Lažni sajtovi za oglašavanje se postavljaju svakodnevno — proveri da li je pouzdan!

Kad ti neko obeća da će ti “završiti vizu” — imaj u vidu da niko ne može umesto tebe izvaditi vizu, viza se vadi lično!

Kada posrednici ili budući poslodavci insistiraju na telefonskim pregovorima ili glasovnim porukama preko Vibera ili Whatsapp-a, imajte u vidu da to možda rade da bi sakrili dokaze.

Ukoliko si VEĆ u situaciji prinudnog rada ili imaš iskustvo trgovine ljudima, ASTRA ti nudi:

Informacije o vidovima podrške i pomoći koji postoje u Republici Srbiji i inostranstvu

Pravnu pomoć u vezi sa statusom, pravima i relevantnim zakonskim procedurama, i obezbeđivanje pravnog zastupnika žrtvama trgovine ljudima u sudskom postupku

Psihološko savetovanje i/ili psihoterapiju

Medicinsku pomoć

Podršku i praćenje kroz institucionalne procedure i asistenciju u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava (pribavljanje ličnih dokumenata, pomoć radi ostvarivanje dečijih dodataka, socijalne pomoći)

Dugoročnu pomoć u procesu (re)integracije i socijalne inkluzije

Obezbeđivanje transporta

Pomoć pri povratku u zemlju porekla

Prevodioca, ukoliko su iz druge zemlje i ne razumeju srpski jezik

Sve usluge ASTRE su besplatne!

Koja su prava žrtava trgovine ljudima?

Pravo da zna sve informacije o svom pravnom statusu, postupcima koji se vode protiv onih koji su izvršili krivično delo trgovine ljudima, i programima podrške.

Pravo na zaštitu privatnosti.

Pravo na svedočenje protiv trgovca na sudu bez susretanja sa njim, u posebno opremljenoj prostoriji ili putem video-linka.

Pravo na oporavak koji može trajati do 3 meseca.

Pravo da samostalno odluči da li će sarađivati sa policijom i tužilaštvom.

Pravo na siguran smeštaj u skloništu za žrtve ili alternativnom smeštaju.

Pravo na pravnu podršku.

Pravo na psihološku podršku.

Pravo na medicinsku pomoć.

Šta je radna eksploatacija?

Prinudni rad je svaki rad ili služba koji je iznuđen od neke osobe pod pretnjm bilo kakve kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno prijavila.

Mnogi ljudi posao prihvataju dobrovoljno, a kad shvate da su prevareni ne mogu da izađu iz situacije eksploatacije.

Ljudi prinuđeni na celodnevni težak rad, žive u u neadekvatnim i nebezbednim uslovima, nedovoljno higijenskim i malim prostorima, a hrana i voda za piće su im uskraćeni. Ljudima prinuđenim na rad oduzeta su lična dokumenta, telefon, pod stalnim su nadzorom i ograničeno im je kretanje. Fizičko kažnjavanje, pretnje, strah za sopstveni život i život članova porodice samo su neki od vidova prinude koje trpe žrtve radne eksploatacije.

Žene koje rade u domaćinstvima i trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije

Za 4 od 10 oglasa utvrđeno je da su lažni, nakon što je ASTRA 2020. godine uputila dopise nadležnim institucijama za proveru njihove legalnosti.

Trgovina u cilju radne eksploatacije u formi posluge u domaćinstvu može biti praćena seksualnim uznemiravanjem ili i seksualnom eksploatacjom. Tada govorimo o višestrukoj eksploataciji.

Svaki četvrta žrtva prinudnog rada u svetu, bila je žrtva prinudnog rada u domaćinstvu.

Ovaj oblik trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije je najšire rasprostranjen — ima ga u svim delovima sveta.

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.


Svaki poziv je anoniman

Lične priče nekadašnjih žrtava trgovine ljudima

Scroll to Top