Facebook Pixel Code

Koliko si blizu radnoj eksploataciji u poljoprivredi?

Da li znaš da se na lepim salašima iza seoske idile nekad krije prinudni rad?

Da li znaš da u Srbiji sve više rasprostranjen fenomen interne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije?

Interni oblik trgovine ljudima znači da se vrbovanje i eksploatacija žrtava vrše u istoj državi.

 

Prinudi rad je svaki rad ili služba koji je iznuđen od neke osobe pod pretnjm bilo kakve kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno prijavila.

Mnogi ljudi posao prihvataju dobrovoljno, a kad shvate da su prevareni ne mogu da izađu iz situacije eksploatacije.

 

Ljudi prinuđeni na celodnevni težak rad, žive u u neadekvatnim i nebezbednim uslovima, nedovoljno higijenskim i malim prostorima, a hrana i voda za piće su im uskraćeni. Ljudima prinuđenim na rad oduzeta su lična dokumenta, telefon, pod stalnim su nadzorom i ograničeno im je kretanje. Fizičko kažnjavanje, pretnje, strah za sopstveni život i život članova porodice samo su neki od vidova prinude koje trpe žrtve radne eksploatacije. 

Ukoliko u svojoj blizini primetiš osobu koja se nalazi u ovakvoj situaciji prinudog rada, pozovi ASTRU i prijavi slučaj. Svaki poziv je anoniman, SOS telefon je dostupan stalno

Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije je krivično delo i organizovani kriminal!

Ljudi koji su zarobljeni, zastrašeni i bez telefona, ne mogu sami  — ti im možeš pomoći!

Prijavi, život je u pitanju!
ASTRA SOS telefon 011 785 0000.


Svaki poziv je anoniman

Statistika o internoj trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji

Od ukupno 46 registrovanih žrtava trgovine ljudima tokom 2021. njih 39 su srpski državljani, tačnije naši državljani koji su žrtve trgovine ljudima na teritoriji Srbije.
Zvanični podaci se odnose samo na registrovane žrtve, ali veliki broj žrtava trgovine ljudima nikada ne stigne do državnih organa ili nevladinih organizacija, ostaje nevidljiv. „Tamna brojka“ neotkrivenih slučajeva trgovine ljudima, može biti i do nekoliko puta veća od broja registrovanih žrtava.

Poljoprivreda i ribarstvo do sada nisu zakonski regulirsani ili su nedovoljno uređeni, što znači da u ovim oblastima lakše može doći do zloupotrebe već teškog položaja radnika.

Ljudima u situaciji prinudnog rada ili sa iskustvom trgovine ljudima, ASTRA nudi:

Informacije o vidovima podrške i pomoći koji postoje u Republici Srbiji i inostranstvu

Pravnu pomoć u vezi sa statusom, pravima i relevantnim zakonskim procedurama, i obezbeđivanje pravnog zastupnika žrtvama trgovine ljudima u sudskom postupku

Psihološko savetovanje i/ili psihoterapiju

Medicinsku pomoć

Podršku i praćenje kroz institucionalne procedure i asistenciju u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava (pribavljanje ličnih dokumenata, pomoć radi ostvarivanje dečijih dodataka, socijalne pomoći)

Dugoročnu pomoć u procesu (re)integracije i socijalne inkluzije

Obezbeđivanje transporta

Pomoć pri povratku u zemlju porekla

Prevodioca, ukoliko su iz druge zemlje i ne razumeju srpski jezik

Sve usluge ASTRE su besplatne!

Koja su prava žrtava trgovine ljudima?

Pravo da zna sve informacije o svom pravnom statusu, postupcima koji se vode protiv onih koji su izvršili krivično delo trgovine ljudima, i programima podrške.

Pravo na zaštitu privatnosti.

Pravo na svedočenje protiv trgovca na sudu bez susretanja sa njim, u posebno opremljenoj prostoriji ili putem video-linka.

Pravo na oporavak koji može trajati do 3 meseca.

Pravo da samostalno odluči da li će sarađivati sa policijom i tužilaštvom.

Pravo na siguran smeštaj u skloništu za žrtve ili alternativnom smeštaju.

Pravo na pravnu podršku.

Pravo na psihološku podršku.

Pravo na medicinsku pomoć.

Lične priče nekadašnjih žrtava trgovine ljudima

Scroll to Top