Facebook Pixel Code

izvestaji i studije

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2017

Analiza pravosudne prakse za 2017. godinu Izveštavanje o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2017. godinu predstavlja nastavak aktivnosti Udruženja ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima u ovoj oblasti koja se sprovodi od 2011. godine. Godišnja analiza pravosudne prakse u Srbiji ima za cilj kontinuirani monitoring poštovanja prava žrtava …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2017 Read More »

Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije – sociološka perspektiva

Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije i urušavanje radnih prava Na gradilištu Centra su postojali metalni kontejneri u kojima je nekad bilo sedište SerbAza. Jedan od kontejnera je u više navrata korišćen kao pritvor. U ovom prostoru je tokom cele noći držan i pretučen još jedan radnik… Nasilje je najviše bilo usmereno prema onim radnicima …

Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije – sociološka perspektiva Read More »

STUDIJA IZVODLJIVOSTI FONDA ZA KOMPENZACIJU U SRBIJI

Studija izvodljivosti Fonda za kompenzaciju Pristup kompenzaciji se u celom regionu ocenjuje kao najaslabija karika u sistemu pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, iako Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima – koju su ratifikovale Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora – obavezuje države potpisnice da svojim nacionalnim zakonodavstvima obezbede pravo žrtava …

STUDIJA IZVODLJIVOSTI FONDA ZA KOMPENZACIJU U SRBIJI Read More »

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2015

Analiza pravosudne prakse za 2015. godinu ASTRA, u okviru svojih aktivnosti na unapređivanju položaja žrtava trgovine ljudima, već pet godina kontinuirano prati položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz godišnje analize pravosudne prakse u Srbiji. Nastavak monitoringa i analize pravosudne prakse u 2015. godini, kroz praćenje sudskih postupaka i analizu sudskih presuda, predstavlja nastavak …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2015 Read More »

MIGRANTI I MIGRANTKINJE U IREGULARNOM STATUSU U REPUBLICI SRBIJI-AKTUELNA PITANJA I PERSPEKTIVE

Istraživanje se bavi položajem iregularnih migranata/migrantkinja i odgovorom nadležnih organa na iregularna kretanja koja se odvijaju na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na položaj žena, identifikaciju rodno zasnovanog nasilja i rizik od trgovine ljudima. Namera dokumenta je da, kroz analizu normativnog okvira koji se odnosi na iregularne migracije, položaj žena i suzbijanje trgovine ljudima, …

MIGRANTI I MIGRANTKINJE U IREGULARNOM STATUSU U REPUBLICI SRBIJI-AKTUELNA PITANJA I PERSPEKTIVE Read More »

PRAVA IZNAD SVEGA I SUDSKA PRAKSA

Ovaj izveštaj je rezultat istraživanja koje su sproveli Asocijacija za borbu protiv side – JAZAS i ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima, a uz podršku Slobode prava, organizacije koje se zalaže za prava seks radnika/ca. Istraživanje je bavi uticajem zakona koji kriminalizuju seks rad u Srbiji, na zaštitu ljudskih prava kako seks radnika/ca, tako i osoba …

PRAVA IZNAD SVEGA I SUDSKA PRAKSA Read More »

MONITORING I EVALUACIJA POLITIKA ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA: PRIRUČNIK ZA ZASTUPNIKE ŽRTAVA

Svedoci smo sve intenzivnijih aktivnosti u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i zaštite žrtava u celom svetu nakon što je 2000. godine usvojen Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom koji dopunjava Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, a u Evropi naročito nakon stupanja na snagu Konvencije Saveta Evrope o …

MONITORING I EVALUACIJA POLITIKA ZA SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA: PRIRUČNIK ZA ZASTUPNIKE ŽRTAVA Read More »

IZVEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U SRBIJI U PERIODU 2014-2015. GODINE

Ovaj Izveštaj opisuje radnje preduzete u pravcu suzbijanja trgovine ljudima u Republici Srbiji tokom 2015. godine, sa naglaskom na sledećih pet oblasti: A. Zakon i nacionalni zakonski okvir za kriminalizaciju trgovine ljudima B. Identifikacija žrtava trgovine ljduima C. Zaštita žrtava trgovine ljudima D. Pomoć i podrška žrtvama E. Kompenzacija Podaci za ovaj izveštaj su prikupljani …

IZVEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U SRBIJI U PERIODU 2014-2015. GODINE Read More »

PREŽIVETI NASILJE – POSLEDICE PO PSIHIČKO I FIZIČKO ZDRAVLJE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I TRGOVINE LJUDIMA

Publikacija „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“, kao i istoimena tribina održana 15. novembra 2016. godine u Domu omladine u Beogradu, nastale su sa željom da sadašnje i buduće profesionalce i profesionalke koji/koje u svom radu mogu da dođu u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima i …

PREŽIVETI NASILJE – POSLEDICE PO PSIHIČKO I FIZIČKO ZDRAVLJE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I TRGOVINE LJUDIMA Read More »

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2016

Analiza pravosude prakse za 2016. godinu ASTRA, u okviru svojih aktivnosti na unapređivanju položaja žrtava trgovine ljudima, od 2011. godine kontinuirano prati položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz godišnje analize pravosudne prakse u Srbiji. Analiza sudske prakse u ovoj oblasti, koja se kao i do sada fokusira na položaj i ostvarivanje prava žrtava …

POLOŽAJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SUDSKOM POSTUPKU 2016 Read More »

Scroll to Top