Facebook Pixel Code

STUDIJA IZVODLJIVOSTI FONDA ZA KOMPENZACIJU U SRBIJI

Studija izvodljivosti Fonda za kompenzaciju

Pristup kompenzaciji se u celom regionu ocenjuje kao najaslabija karika u sistemu pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, iako Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima – koju su ratifikovale Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora – obavezuje države potpisnice da svojim nacionalnim zakonodavstvima obezbede pravo žrtava na odštetu. Naknada nematerijalne štete se žrtvama trgovine ljudima dosuđuje retko, nakon dugih i mučnih sudskih postupaka. Uz to, izvršenje presuda često nije efikasno, posebno imajući u vidu da mnogi trgovci ljudima nemaju zvaničnu imovinu koja se vodi na njihovo ime.

Zbog toga, a u svetlu dobrih iskustava nekih evropskih država, stručnjaci iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, su saglasni da je neophodno osnovati državni fond ili sličan mehanizam iz koga bi kompenzacija žrtvama bila isplaćena nezavisno od sudskih postupaka koji se eventualno vode.

Cilj studija izvodljivosti fonda za kompenzaciju je da se procene troškovi postojanja takvog fonda, kao i da se istraže mogući izvori njegovog finansiranja.

Studije izvodljivosti su izrađene u sklopu druge faze projekta  „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“ koji je realizovan u prethodne četiri godine uz podršku Evropske unije (IPA CSF).

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top