Facebook Pixel Code

IZVEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U SRBIJI U PERIODU 2014-2015. GODINE

Ovaj Izveštaj opisuje radnje preduzete u pravcu suzbijanja trgovine ljudima u Republici Srbiji tokom 2015. godine, sa naglaskom na sledećih pet oblasti:
A. Zakon i nacionalni zakonski okvir za kriminalizaciju trgovine ljudima
B. Identifikacija žrtava trgovine ljduima
C. Zaštita žrtava trgovine ljudima
D. Pomoć i podrška žrtvama
E. Kompenzacija
Podaci za ovaj izveštaj su prikupljani uz pomoć priručnika pod nazivom „Monitoring i evaluacija politika suzbijanja trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“. Priručnik ima za cilj da omogući organizacijama civilnog društva da ocene zakone, politike i prakse na osnovu grupe indikatora i minimalnih standarda formulisanih na osnovu međunarodnih standarda i regionalnih standarda koji postoje u Evropi. Na osnovu metodologije predložene u Priručniku, ASTRA je prvo prikupila podatke o svakom podindikatoru u odeljcima od A do E. Na osnovu tako prikupljenih podataka, autori su izveli zaključke o nivou usklađenosti zakona, politika i praksi u Srbiji sa svakim „okvirnim indikatorom“ (opšti standardi). Okvirni indikatori koji su bili osnova za ocenu su navedeni u izveštaju, a detaljniji podindikatori su dati u samom Priručniku.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top