Facebook Pixel Code

Edukacija

AKREDITOVANI PROGRAM OBUKE ZA PROSVETNE RADNIKE

ASTRIN program za nastavnike „Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija” po peti put za redom dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Akreditacija je dodeljena na period od dve godine, tj. za školsku 2012-13. i 2013-2014. godinu. Program se sprovodi u cilju senzitivizacije nastavnika/ca (u srednjim i u osnovnim školama) i njihovog …

AKREDITOVANI PROGRAM OBUKE ZA PROSVETNE RADNIKE Read More »

OBUKA ZA LOKALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE I MEDIJSKE KUĆE

Tokom 2005. godine, u saradnji BBC World Service Trust, Evropskog centra za radio i TV novinarstvo i ASTRE, realizovan je projekat koji je za cilj imao podizanje svesti, razmenu postojećih i sticanje novih znanja o problemu trgovine ljudima, razvijanje strategije za promovisanje konstruktivnijeg stava javnosti prema žrtvama trgovine ljudima i unapređenje saradnje između medija i …

OBUKA ZA LOKALNE NEVLADINE ORGANIZACIJE I MEDIJSKE KUĆE Read More »

AKREDITOVANI PROGRAM ZA HRANITELJSKE PORODICE I SAVETNIKE ZA HRANITELJSTVO

ASTRIN pogram „Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima“ je akreditovan odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Ovaj program je namenjen profesionalcima koji rade u centru za porodični smeštaj dece i koji …

AKREDITOVANI PROGRAM ZA HRANITELJSKE PORODICE I SAVETNIKE ZA HRANITELJSTVO Read More »

OSNOVNI TRENING ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Od 12. do 14. marta 2004. godine, održan je Osnovni trening o trgovini ljudima za predstavnike institucija i nevladinih organizacija. Osim članica ASTRA mreže, koje su po prvi put prisustvovale ovakvom treningu, tu su bili i predstavnici pogranične policije, Aerodroma Beograd, Gradskog sudije za prekršaje, Ministarstva prosvete i sporta i Odeljenja za javni red i …

OSNOVNI TRENING ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA Read More »

INSTRUKTAŽA ZA RAD NA SOS TELEFONU

Poslednjeg vikenda u martu 2007. godine, ASTRA je održala dvodnevnu instruktažu za rad na SOS telefonu za pomoć (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama. Instruktaža je bila namenjena aktivistkinjama NVO Odbor za ljudska prava Vranje – SOS telefon i njihovim saradnicama iz institucija. Tom prilikom su, između ostalog, obrađene sledeće teme: pojam trgovine ljudima, …

INSTRUKTAŽA ZA RAD NA SOS TELEFONU Read More »

TRENING ZA LEKARE

Nakon evaluacije svih treninga koje je ASTRA do sada održala, zaključile smo da ni jednom od njih nisu prisustvovali radnici medicinskih ustanova. Isto tako, naša baza podataka pokazuje da ni jedan slučaj trgovine ljudima nije prijavljen od strane lekara, iako žrtve trgovine potvrđuju da su redovno vođene na preglede. Zbog toga je 26. i 27. …

TRENING ZA LEKARE Read More »

AKREDITOVANI PROGRAM OBUKE ZA PRUŽAOCE SOCIJALNIH USLUGA

ASTRIN pogram „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“ akreditovan odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u okviru Programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite. Cilj programa je osposobljavanje zaposlenih za pružanje adekvatne pomoći žrtvama trgovine …

AKREDITOVANI PROGRAM OBUKE ZA PRUŽAOCE SOCIJALNIH USLUGA Read More »

MREŽA ADVOKATA

Neformalna mreža advokata senzibilisanih i obučenih za zastupanje žrtava trgovine ljudima osnovana je kako bi se omogućilo da žrtve sa celog područja Srbije imaju pristup specijalizovanoj pravnoj pomoći i kako bi se ojačali kapaciteti stručnjaka u lokalnim zajednicama za borbu protiv trgovine ljudima. Mreža advokata je osnovana u okviru projekta „Promocija prava žrtava trgovine ljudima …

MREŽA ADVOKATA Read More »

TRENING ZA PRIPADNIKE GRANIČNE POLICIJE

ASTRA je, u saradnji sa stručnjacima iz holandske kriminalističke policije i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, realizovala trening za pripadnike policije na temu unapređenja njihovih veština komuniciranja sa žrtvama trgovine ljudima u cilju dobijanja validnog i kvalitetnog iskaza žrtve, koji je neophodan za istragu, ali izbegavajući da izlažu  žrtve sekundarnoj viktimizaciji. Veliku podršku …

TRENING ZA PRIPADNIKE GRANIČNE POLICIJE Read More »

Scroll to Top