Facebook Pixel Code

MREŽA ADVOKATA

Neformalna mreža advokata senzibilisanih i obučenih za zastupanje žrtava trgovine ljudima osnovana je kako bi se omogućilo da žrtve sa celog područja Srbije imaju pristup specijalizovanoj pravnoj pomoći i kako bi se ojačali kapaciteti stručnjaka u lokalnim zajednicama za borbu protiv trgovine ljudima.

Mreža advokata je osnovana u okviru projekta „Promocija prava žrtava trgovine ljudima u Srbiji s akcentom na pravnoj pomoći – pristup baziran na ljudskim pravima“ koji je realizovan zahvaljujuči podršci holandskog Ministarstva inostranih poslova u okviru programa socijalne transformacije za centralnu i istočnu Evropu (MATRA). Formiranje i jačanje kapaciteta neformalne mreže advokata, kao i prateće aktivnosti, imali su za cilj da doprinesu suzbijanju trgovine ljudima u Srbiji i poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima kroz dosledno poštovanje njihovih prava od trenutka identifikacije. Osim seminara za dve grupe advokata, u okviru ovog projekta održana su i tri tematska sastanka za advokate, kreirana je baza podataka pravne prakse za delo trgovine ljudima i srodna dela, praćena su suđenja u vezi sa trgovinom ljudima, obezbeđeno je zastupanje žrtava u odabranim slucajevima koji će biti pilotirani, i izrađen je specijalizovani priručnik za advokate.

Osnovnu obuku prošlo je oko 30 advokata iz Beograda, Pančeva, Niša, Zrenjanina, Novog Pazara, Bora, Novog Sada, Kragujevca, Vranja, Leskovca, Negotina, Valjeva i Kruševca. Po završetku treninga, odabrani učesnici su uključeni u neformalnu mrežu ASTRINIH advokata, a njihova imena su dostavljena svim relevantnim pružaocima pomoći žrtvama trgovine ljudima u našoj zemlji, kao i drugim akterima, pre svega institucijama i organizacijama, koji mogu biti u prilici da obezbede besplatnu pravnu pomoć za žrtve trgovine ljudima.

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA I/KROZ PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI – KLADOVO, 24 – 26. SEPTEMBRA I 22 – 24. OKTOBRA 2010.

ASTRA je, u saradnji sa Holandskim helsinškim komitetom i međunarodnim ekspertkinjama, razvila program obuke za advokate pod nazivom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i/kroz pružanje pravne pomoći“. Cilj treninga je obuka i podrška advokatima iz cele Srbije koji već imaju iskustvo u oblasti zaštite ljudskih prava, tj. sticanje specijalizovanih znanja i veština za pravilno zastupanje žrtava trgovine ljudima u krivičnom, parničnom i drugim postpuncima pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Program je obuhvatio sledeće teme: šta je trgovina ljudima i na koji način je definisana u zakonodavstvu Srbije i EU, na koji način proces trgovine ljudima funkcioniše; trauma, psihološke i zdravstvene posledice trgovine ljudima; komunikacija između advokata i žrtve; zbog čega žrtva (ne)treba da učestvuje u postupku; položaj i prava žrtava u domaćem i međunarodnom pravu; svedočenje žrtve na glavnom pretresu; poseban položaj dece; Služba i dostupni servisi za pomoć žrtvama. Navedene teme su obrađivane uz pomoć prezentacija, diskusija, rada na studijama slučaja, role play i simulacije različitih faza suđenja, a predavači su bili renomirani stručnjaci iz oblasti trgovine ljudima, pružanja pomoći žrtvama, zastupanja žrtava trgovine ljudima, psihologije, seksualnog zlostavljana dece i prava deteta.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“71″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Naknada štete za žrtve trgovine ljudima u krivičnom i parničnom postupku – Beograd, 28. maj 2011. godine

Prvi ekspertski sastanak za advokate pod nazivom „Naknada štete za žrtve trgovine ljudima u krivičnom i parničnom postupku“ održan je u Beogradu 28. maja 2011. godine. Tematski sastanak je bio posvećen problemu naknade štete za žrtve trgovine ljudima. O preprekama u pravosudnom sistemu Srbije za dosuđivanje naknade štete za žrtve trgovine ljudima i o međunarodnom okviru koji definiše obaveze države u ovoj oblasti govorile su Marjan Wijers,  međunarodna ekspertkinja za problem trgovine ljudima, Annet Koopsen, advokatica iz Holandije, sudija Sonja Manojlović, predsednica Krivičnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu. Predstavnica Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je predstavila aktivnosti OEBS-a u oblasti kompenzacije za žrtve trgovine ljudima; zamenica tužioca za organizovani kriminal Gordana Jekić Bradajić je govorila o svom iskustvu u ovoj oblasti; Marieke van Doorninck iz međunarodne organizacije La Strada International predstavila COMP.ACT projekt – evropsku inicijativu za poboljšanje pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima , dok je NVO advokatica iz Makedonije Aneta Trajkovska govorila o praksi sprovođenja makedonskog krivičnog zakona koji propisuje obavezu obeštećivanja žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“72″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

TRGOVINA LJUDIMA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – BEOGRAD, 23. SEPTEMBAR 2011.

Drugi ekspertski sastanak za advokate pod nazivom „Trgovina ljudima – Praksa Evropskog suda za ljudska prava“ održan je u Beogradu 23. septembra 2011. godine. Na sastanku je predstavljena praksa Evropskog suda za ljudska prava, slučajevi protiv Republike Srbije koji se vode pred sudom u Strasburu, iskustva srpskih advokata pred ovim sudom, kao i analiza slučajeva trgovine ljudima u kojima je sud doneo pravosnažne presude.

Posebna pažnja posvećena je slučaju Rantsev protiv Kipra i Rusije. Michelle Lafferty, pravnica iz Sekretarijata Evropskog suda,  govorila je o ulozi Sekretarijata suda u slučaju Rantsev protiv Kipra i Rusija, dok je Adam Weis, advokat i pomoćnik direktora britanske organizacije The Aire Centre govorio o ulozi zastupnika u ovom slučaju.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“73″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

ZDRAVSTVENE I PSIHOLOŠKE POSLEDICE TRGOVINE LJUDIMA – BEOGRAD, 18. MAJ 2012.

Treći ekspertski sastanak advokata na temu „Zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima“ održan je u Beogradu 18. maja 2012. godine. O različitim aspektima zdravstvenih posledica trgovine ljudima iskustva su podelili domaći i strani stručnjaci iz različitih oblasti – Henk Werson, policijski inspektor i stručnjak Centra za trgovinu ljudima i krijumčarenje ljudi holandske policije, holandska ekspertkinja Marjan Wijers, dr Cathy Zimmerman iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu, profesori Slobodan Savić sa Insituta za sudsku medicinu i Aleksandar Jovanović, šef Odseka za sudsku psihijatriju KCS,  dr Vera Litričin, Biljana Slavković iz Instituta za psihodramu, kao i sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović.

Među temama o kojima se diskutovalo su bile strategije koje trgovci ljudima koriste kako bi vrbovali žrtvu i osigurali njenu poslušnost tokom eksploatacije; strategije i mehanizmi koji žrtvama pomažu da lakše podnesu život u lancu trgovine ljudima; uloga veštačenja, sudske medicine i sudske psihijatrije u sudskim postupcima za delo trgovine ljudima i kako ih iskoristiti za unapređenje položaja žrtve. Predstavljeni su i rezultati dva istraživanja o posledicama trgovine ljudima po fizičko, reporoduktivno  i psihičko zdravlje žena – istraživanje koje je Cathy Zimmerman sprovela na uzorku od oko 450 žena žrtava trgovine ljudima u više zemalja Evrope, kao i analiza najučestalijih zdravstvenih posledica trgovine ljudima na osnovu ASTRINOG desetogodišnjeg iskustva.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“74″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top