TRENING ZA STUDENTE/ISTRAŽIVAČE

Trening za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima U okviru druge faze regionalnog EU projekta Balkans ACT Now, ASTRA je 31. marta i 1. aprila 2015. godine organizovala trening za studente pravnih fakulteta u cilju njihove obuke za praćenje suđenja za krivično delo trgvoine ljudima. Trening je okupio 24 studenata sa Prave klinike za …

TRENING ZA STUDENTE/ISTRAŽIVAČE Read More »