Facebook Pixel Code

Događaji

OKRUGLI STOLOVI “UNAPREĐENJA PRISTUPA PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA I DRUGIH KRIVIČNIH DELA SA ELEMENTIMA NASILJA“

U okviru rada na unapređenju pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja, ASTRA je organizovala tri okrugla stola – u Novom Sadu (5. decembar 2014), Nišu (10. decembar 2014) i Beogradu (12. decembar 2014). Preko deset godina ASTRA radi na poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima, s …

OKRUGLI STOLOVI “UNAPREĐENJA PRISTUPA PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA I DRUGIH KRIVIČNIH DELA SA ELEMENTIMA NASILJA“ Read More »

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „PSIHO-SOCIJALNI IZAZOVI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA”

Zaključci i preporuke  – panel “Migratorna kretanja i trgovina ljudima u kontekstu pridruživanja EU iz ugla NVO” Zaključci i preporuke – panel “Trgovina ljudima, trauma i psihoterapija” ASTRA je, 15. marta 2013. godine, u Beogradu organizovala međunarodnu konferenciju „Psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima“. Cilj konferencije bio je isticanje aktuelnih izazova u borbi protiv trgovine ljudima o kojima se …

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „PSIHO-SOCIJALNI IZAZOVI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA” Read More »

SARADNJA KOMPANIJE VIP I ASTRE U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Kompanija Vip Mobile donirala je ASTRI 2 miliona dinara za efikasniju borbu protiv trgovine ljudima. Novac namenjen kupovini novogodišnjih poklona za poslovne partnere i zaposlene u Vipu, kao i deo prihoda od SMS poruka koje su korisnici ove mreže slali tokom novogodišnjih praznika, utrošen je u cilju pospešenja prevencije trgovine ljudima i pomoći žrtvama koje …

SARADNJA KOMPANIJE VIP I ASTRE U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Read More »

OKRUGLI STO „PROMOCIJA PRAVA ŽRTAVA U SRBIJI KROZ PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI – PRISTUP BAZIRAN NA LJUDSKIM PRAVIMA“ I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA UKIDANJA ROPSTVA – 2012.

ASTRA i Holandski helsinški komitet organizovali u Beogradu 28. novembra 2012. godine okrugli sto „Promocija prava žrtava u Srbiji kroz pružanje pravne pomoći – pristup baziran na ljudskim pravima“. Učesnike okruglog stola su na samom početku pozdravili ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji Nj.E. Loran Stokvis, Hari Humel, direktor i Ian de Jong, predsednik upravnog odbora Holandskog helsinškog komiteta …

OKRUGLI STO „PROMOCIJA PRAVA ŽRTAVA U SRBIJI KROZ PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI – PRISTUP BAZIRAN NA LJUDSKIM PRAVIMA“ I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA UKIDANJA ROPSTVA – 2012. Read More »

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRBIJE I ASTRE

Republičko javnog tužilaštva i NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima potpisali su memorandum o razumevanju 13. septembra 2012. godine u postorijama beogradske Pravosudne akademije. Ambasada Francuske u Srbiji je partner u uspostavljanju ove saradnje. Memorandum o razumevanju potpisale su republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednica ASTRE Marija Anđelković. Potpisivanju su prisustvovali ambasador Francuske, njegova …

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRBIJE I ASTRE Read More »

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O TRGOVINI LJUDIMA U CILJU RADNE EKSPLOATACIJE

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovala je u Beogradu 1. i 2. marta 2012. godine međunarodnuKonferenciju o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, prvu konferenciju o ovoj temi koja je ikad organizovana u Srbiji. Na konferenciji je bilo reči o pravima radnika, radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima i poboljšanju politika u ovoj oblasti, kako u pogledu prevencije, otkrivanja …

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O TRGOVINI LJUDIMA U CILJU RADNE EKSPLOATACIJE Read More »

MEĐUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA – 2. DECEMBAR 2011. GODINE I OBELEŽAVANJE DESETOGODIŠNJICE RADA ASTRE

Povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva i obeležavanja desetogodišnjice rada, ASTRA je u Media centru u Beogradu održala konferenciju za novinare, na kojoj su o trgovini ljudima u Srbiji danas, o značaju nezavisnog praćenja i izveštavanja o poštovanju prava žrtava i drugih obaveza preuzetih ratifikacijom međunarodnih dokumenata, kao i o rezultatima koje je ASTRA postigla tokom …

MEĐUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA – 2. DECEMBAR 2011. GODINE I OBELEŽAVANJE DESETOGODIŠNJICE RADA ASTRE Read More »

IZVEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2000–2010

ASTRA je 14. jula 2011. godine u Medija centru u Beogradu predstavila Izveštaj o trgovini ljudima u Republici Srbiji za period 2000–2010 koji je sačinila grupa autorki i saradnica koje se iz različitih uglova bave praćenjem i analizom ovog složenog društvenog problema. Izveštaj je izrađen uz podršku Evropske unije (EIDHR) i OAK fondacije, a objavljen je na engleskom i na …

IZVEŠTAJ O TRGOVINI LJUDIMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2000–2010 Read More »

Scroll to Top