Facebook Pixel Code

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „PSIHO-SOCIJALNI IZAZOVI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA”

Zaključci i preporuke  – panel “Migratorna kretanja i trgovina ljudima u kontekstu pridruživanja EU iz ugla NVO”

Zaključci i preporuke – panel “Trgovina ljudima, trauma i psihoterapija”

ASTRA je, 15. marta 2013. godine, u Beogradu organizovala međunarodnu konferenciju „Psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima“. Cilj konferencije bio je isticanje aktuelnih izazova u borbi protiv trgovine ljudima o kojima se retko govori među profesionalcima i donosiocima odluka, uprkos njihovom značaju za proces evropskih integracija naše zemlje. Konferencija je okupila više od sto domaćih i stranig stručnjaka koji su razgovarali o praktičnim aspektima dva velika izazova u praksi. Oni su sačinili zaključke i preporuke koji bi trebalo da doprinesu efikasnijoj borbi protiv trgovine ljudima i bržem i lakšem oporavku žrtava ovog oblika kriminala.

Konferenciju su otvorili šef političke sekcije Delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bjankoni, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije, Mitar Đurašković i koordinatorka ASTRE, Tamara Vukasović. Nakon otvaranja,  učesnici konferencije su se, na dva odvojena panela, bavili pitanjem iregularnih migracija i povezanosti ovog fenomena sa trgovinom ljudima, te pitanjem adekvatnog pristupa psihoterapijskom radu sa osobama koje su uspele da se izvuku iz lanca trgovine ljudima.

Aktuelizovan viznom liberalizacijom, visokom stopom nezaposlenosti i siromaštvom, problem iregularnih migracija sve je više prisutan u našoj zemlji. Iregularni migranti prepoznati su kao osobe izložene većem riziku od trgovine ljudima, kako zbog nelegalnog statusa i rada na crno, tako i zbog zavisnosti od osoba koje organizuju njihov odlazak u zemlju destinacije. Na ASTRINOJ konferenciji svoja iskustva o povezanosti ova dva fenomena predstavili su predstavnici organizacija iz zemalja sa migracione rute Turska – Grčka – Makedonija – Srbija – Hrvatska. Na ovom panelu o migracijama i trgovini ljudima u kontekstu evropskih integracija govorili su Zaid Husein Hudari iz Helsinškog parlamenta građana i Tuba Dundar iz Fondacije za razvoj ljudskih resursa iz Turske, Eleni Pasia iz Grčkog saveta za izbeglice, Maja Varoshlija iz NVO Otvorena porta – La Strada Makedonija i Žarko Hadži Zafirov iz Asocijacije mladih pravnika iz Makedinije, Munir Podumljak iz hrvatkse organizacije Partnerstvo za društveni razvoj,  Katalina Neacsu iz rumunske organizacije Adpare, Pablo Rojas Kopari iz Centra za prava migranata iz Irske, kao i Ivana Radović iz ASTRE i Vladimir Petronijević iz Grupe 484.

Panel o psihoterapiji žrtava trgovine ljudima obuhvatio je prezentacije pristupa psihoterapijskom radu u okviru različitih teorijskih pravaca – psihoanalitičkog koji je predstavila dr Marija Vezmar, humanističkog o kome su pričale transakciona analitičarka dr Danijela Budiša i psihodramska terapeutkinja Biljana Slavković, biheviorističkog i konstruktivističkog koji je predstavio psihoterapeut Vukašin Čobelić. Pored individualnih, predstavljene su i grupne i porodične metode rada, o kojima je pričala mr Jelena Radosavljev Kirćanski. U interaktivnim sesijama, predstavnici ASTRINE mreže terapeuta razmenili su iskustva u radu sa žrtvama ove vrste nasilja sa svetskim stručnjacima poput dr. Majkla Korzinskog, nezavisnog eksperta iz Velike Britanije, dr Meri C. Burk sa Karlov univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i Jane Matei, psihološkinje i direktorke skloništa za žrtve trgovine ljudima iz Rumunije. Na ovaj način podstaknuta je nadgradnja kapaciteta domaćih stručnjaka za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, a time i olakšan proces njihovog oporavka i društvene reintegracije.

Međunarodna konferencija „Psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima“ organizovana je u okviru projekta Nisu na prodaju! Izgradnja konsenzusa u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji, koji se realizuje uz podršku Evropske unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“49″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top