Facebook Pixel Code

MEĐUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA – 2. DECEMBAR 2011. GODINE I OBELEŽAVANJE DESETOGODIŠNJICE RADA ASTRE

Povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva i obeležavanja desetogodišnjice rada, ASTRA je u Media centru u Beogradu održala konferenciju za novinare, na kojoj su o trgovini ljudima u Srbiji danas, o značaju nezavisnog praćenja i izveštavanja o poštovanju prava žrtava i drugih obaveza preuzetih ratifikacijom međunarodnih dokumenata, kao i o rezultatima koje je ASTRA postigla tokom deset godina rada i planovima za budućnost, govorili Aleksandra Malangone, članica nadzornog tela Saveta Evrope za praćenje sprovođenja Konvencije za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA), Dušan Vojvodić, novinar i autor dokumentarnih filmova o trgovini ljudima i Ivana Radović, koordinatorka Programa prevencije i edukacije u NVO ASTRA.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“39″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Tom prilikom je istaknuto da je ASTRA za deset godina rada, putem svog ASTRA SOS telefona primila 14,594 poziva, identifikovala i pružila neku vrstu pomoći za 387 žrtava trgovine ljudima (37% dece). Preko tri četvrtine žrtava identifikovanih u ovom periodu su državljani/ke Srbije, a za skoro polovinu njih Srbija je bila i zemlja destinacije. Najčešća strana destinacija za naše građane/ke je Italija, zatim zemlje koje su na tranzitnoj ruti ka Italiji: Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, kao i Austrija i Nemačka Žrtve trgovine ljudima kojima je ASTRA pružala pomoć bile su izložene seksualnoj eksploataciji (72%), radnoj eksploataciji (14%), prinudnom prosjačenju (7%), prinudnom braku (6%), nelegalnom usvojenju (1%) i prinudi na vršenje krivičnih dela (0,3%). U ovom periodu, ASTRA je žrtvama trgovine ljudima pružila psihološku pomoć 932 puta, pravnu pomoć 496 puta, medicinsku pomoć 243 puta, sprovedene su 804 terenske akcije, uz stalno dostupne različite oblike pomoći i podrške u procesu oporavka i reintegracije u skladu sa konkretnim potreba svake žrtve (povratak u školu, stanovanje uz podršku, pomoć u pronalaženju posla, obnavljanje porodičnih i socijalnih mreža, regulisanje statusnih pitanja i sl.).

 

Republika Srbija je 14. aprila 2009. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, koja trgovinu ljudima posmatra pre svega kao kršenje ljudskih prava i povredu dostojanstva i integriteta ljudskih bića. Osim što ratifikacija za sobom povlači određene obaveze, pre svega u smislu obezbeđivanja i unapređenja standarda zaštite žrtava trgovine ljudima i njihovih prava – zaštitu privatnosti, pomoć žrtvama, vreme za oporavak i razmišljanje, naknadu štete i pravnu zaštitu i dr., Republika Srbija se na ovaj način saglasila i da praćenje i izveštavanje o sprovođenju ove konvencije na njenoj teritoriji vrši grupa eksperata za suzbijanje trgovine ljudima – GRETA. Proces praćenja treće grupe država među koje spada i Srbija počinje u februaru 2012. godine, dok se konačni izveštaj i preporuke očekuju u drugoj polovini 2013. godine.

Nezavisno i nepristrasno praćenje ispunjenosti preuzetih obaveza predviđenih međunarodnim dokumentima, uključujuči i Konvenciju Saveta Evrope, predstavljaju jedan od važnih preduslova za unapređenje kvaliteta pružanja pomoći žrtva a trgovine ljudima i zaštite njihovih prava. Prvi alternativni izveštaj u tom smislu je ASTRIN „Izveštaj o trgovini ljudima u Srbiji za period 2000-2010. godine“, objavljen jula 2011. godine, koji analizu teorijske i praktične implementacije dva najvažnija međunarodna dokumenta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u centar svoje analize. Pomoć žrtvama trgovine ljudima u Srbiji zavisi prevashodno od podrške stranih donatora, dok je podrška Republike Srbije sporadična i nesistematska, zbog čega se i usluge ne osmišljavaju na način da odgovore promenljivim trenovima u trgovini ljudima i stvarnim potreba lica koja pomoć primaju, dok se inicijative i inovacije vrlo teško prihvataju, a i kada se prihvati, to nije u cilju boljeg položaja žrtava, već radi ispunjavanja nekih drugih političkih ciljeva i ambicija.

Proslava desetogodišnjice rada nastavljena je te večeri na žurci koja je održana u Beogradu, u društvu prijatelja i saradnika, a nekima od njih su podeljene i zahvalnice za podršku koju su nam pružali u prethodnom periodu.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“40″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top