Facebook Pixel Code

Događaji

Tribina „Od dozvoljenog do nekažnjavanog-radna eksploatacija u Srbiji“

ASTRA je, 12. februara 2018. godine, u Beogradu, organizovala tribinu na temu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u kontekstu sveukupnog stanja na tržištu rada u Srbiji i „dozvoljenih“ i „nedozvoljenih“ oblika eksploatacije. Govornici/ce na tribinu su bili: Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Milica Lupšor, ROZA – Udruženje za radna prava žena Zrenjanin …

Tribina „Od dozvoljenog do nekažnjavanog-radna eksploatacija u Srbiji“ Read More »

Trening za psihoterapeute na temu trgovine ljudima

U cilju pružanja sistematske i sveobuhvatne psihološke podrške osobama koje su preživele trgovinu ljudima ASTRA je organizovala trening za psihoterapeute koji do sada nisu imali priliku da se bolje upoznaju sa specifičnostima rada sa žrtvama trgovine ljudima. Trening je održan 21. i 22. oktobra u Beogradu, na kome je prisustvovalo 15 psihoterapeuta iz različitih gradova …

Trening za psihoterapeute na temu trgovine ljudima Read More »

Okrugli sto „Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu državnih službi za podršku oštećenima i svedocima“

Organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima je 28. novembra 2017. godine u Beogradu organizovala regionalni okrugli sto „Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu državnih službi za podršku oštećenima i svedocima“, u cilju razmene iskustava u izgradnji i funkcionisanju službi za podršku oštećenima i svedocima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i …

Okrugli sto „Dobre prakse i izazovi u izgradnji i radu državnih službi za podršku oštećenima i svedocima“ Read More »

„JAČANJE KAPACITETA NOVOUSPOSTAVLJENIH SLUŽBI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA U PRAVOSUĐU“

ASTRA, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, realizuje projekat „Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“, u cilju obuke i podrške službama za podršku oštećenima i svedocima pri sudovima i tužilaštvima u Srbiji i Crnoj Gori kako bi obezbeđivale kvalitetnu podršku žrtvama porodičnog nasilja, trgovine …

„JAČANJE KAPACITETA NOVOUSPOSTAVLJENIH SLUŽBI ZA PODRŠKU ŽRTVAMA U PRAVOSUĐU“ Read More »

EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA 18. OKTOBAR

ASTRA svake godine obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra. Ove godine sprovedeno je nekoliko aktivnosti u cilju osvetljavanja ovog problema, vraćanja fenomena trgovine ljudima u fokus medijskog izveštavanja, odgovaranje na sveprisutnu izbegličku krizu i sumiranja sadašnje situacije i institucionalne pokrivenosti trgovine ljudima. U petak, 16. oktobra organizovan je radni doručak sa novinarima iz različitih …

EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA 18. OKTOBAR Read More »

MEĐUNARODNI DAN NESTALE DECE, 25. MAJ

I ove godine, ASTRA je obeležila Međunarodni dan nestale dece, 25. maja, kao organizacija koja već četiri godine vodi Evropski broj za nestalu decu 116 000 u našoj zemlji.  Povodom ovog datuma ASTRA je sprovela društveni eksperimentkako bi ukazala na neophodnost kontinuiranog informisanja dece i odraslih o mogućim rizicima u društvu i načinima izbegavanja i zaštite. Društveni eksperiment …

MEĐUNARODNI DAN NESTALE DECE, 25. MAJ Read More »

REGIONALNA KONFERENCIJA „ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA – PRISTUP ZASNOVAN NA PRAVIMA ŽRTAVA U PRAKSI“, 1. I 2. JUN 2016. GODINE

Regionalna konferencija „Zaštita žrtava trgovine ljudima – pristup zasnovan na pravima žrtava u praksi“ Regionalna konferencija „Zaštita žrtava trgovine ljudima – pristup zasnovan na pravima žrtava u praksi“, koju je organizovala ASTRA, u partnerstvu sa organizacijama Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore, Otvorena porta – La Strada iz Makedonije …

REGIONALNA KONFERENCIJA „ZAŠTITA ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA – PRISTUP ZASNOVAN NA PRAVIMA ŽRTAVA U PRAKSI“, 1. I 2. JUN 2016. GODINE Read More »

TRIBINA „PREŽIVETI NASILJE – POSLEDICE PO PSIHIČKO I FIZIČKO ZDRAVLJE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I TRGOVINE LJUDIMA“

ASTRA je, uz podršku Ministarstva zdravlja, organizovala tribinu „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“ u Beogradu 15. novembra. Učesnici na tribini su bili studenti i studentkinje, kao i stručnjaci/kinje iz oblasti psihologije, medicine, socijalnog rada, prosvete koji dolaze u kontakt sa žrtvama porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Na ovaj način …

TRIBINA „PREŽIVETI NASILJE – POSLEDICE PO PSIHIČKO I FIZIČKO ZDRAVLJE ŽRTAVA PORODIČNOG NASILJA I TRGOVINE LJUDIMA“ Read More »

REGIONALNA KONFERENCIJA „PRISTUP PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U REGIONU“

Rezime i zaključci – Marjan Wijers Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“, koju je organizovala NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, u partnerstvu sa organizacijama MSF EMMAUS iz Bosne i Hercegovine, Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske, Otvorena porta – La Strada iz Makedonije, Netherlands Helsinki Committee iz Holandije, i Committe Contre L’Esclavage Moderne i Accompagnement, Lieux  d’Accueil, Carrefour educatif et social iz Francuske, održana je u …

REGIONALNA KONFERENCIJA „PRISTUP PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U REGIONU“ Read More »

MEĐUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA – 2. DECEMBAR 2014.

U celom svetu i u našoj zemlji se obeležava Međunarodni dan ukidanja ropstva, u znak sećanja na usvajanje Konvencije UN o suzbijanju trgovine ljudima i o eksploataciji prostitucije drugih lice 1949. godine. ASTRA je 2. decembar 2014. godine obeležila predstavljanjem aplikacije BAN Human Trafficking, u Medija centru. Prateći tehnološki razvoj i povećan broj korisnika mobilnih telefona, ASTRA …

MEĐUNARODNI DAN UKIDANJA ROPSTVA – 2. DECEMBAR 2014. Read More »

Scroll to Top