Facebook Pixel Code

REGIONALNA KONFERENCIJA „PRISTUP PRAVU NA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA U REGIONU“

Rezime i zaključci – Marjan Wijers

Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“, koju je organizovala NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, u partnerstvu sa organizacijama MSF EMMAUS iz Bosne i Hercegovine, Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske, Otvorena porta – La Strada iz Makedonije, Netherlands Helsinki Committee iz Holandije, i Committe Contre L’Esclavage Moderne i Accompagnement, Lieux  d’AccueilCarrefour educatif et social iz Francuske, održana je u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije 17. i 18. oktobra 2014. godine.

Ova konferencija predstavlja završnu aktivnost regionalnog projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“ koji je realizovan u prethodne dve godine uz podršku Evropske unije (IPA CSF), ambasada Republike Francuske i Kraljevine Holandije i Fondacije za otvoreno društvo.

U uvodnom delu konferencije učesnicima se obratila Kristin Moro, ambasadorka Republike Francuske u Srbiji, Laurent L. Stokvis, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji, Karolina Vrethem, predstavnica Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Mitar Đurašković, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije i Tamara Vukasović, koordinatorka projekta i predsednica ASTRE.

Komparativnim prikazima modela iz regiona govornici su predstavili različite načine regulisanja pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima, kao i postojeću pravnu regulativu u čijim je okvirima moguće ostvariti ovo pravo. Holandska ekspertkinja Marjan Wijers predstavila je međunarodne standarde u oblasti kompenzacije i različiti mehanizmi za prustup kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima, dok su o identifikovanim izazovima u regionu govorili Hajrija Hadžiomerović-Muftić, tužiteljka iz Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, prof. dr Milan Žarković sa Kriminalističko-policijske akademije (Srbija), Munir Podumljak iz Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska) i Jasminka Friscik iz Asocijacije za emancipaciju, solidarnost i ravnopravnost žena (Makedonija).

Ekspertkinje u oblasti ljudskih prava i prava žrtava trgovine ljudima iz Francuske i Holandije – advokatice An Bujon i Anet Kopsen, kao i bivši sudija, a sada pravni savetnik u Ministarstvu pravde Šarl Telije i predsedavajući komiteta holandskog Fonda za kompenzaciju Ludo C.P. Gosen, su naveli primere iz prakse koji mogu poslužiti kao preporuke za izgradnju realnog zakonskog i institucionalnog okvira i sistemskih mera koje će obezbediti ostvarivanje prava žrtava na kompenzaciju u zemljama u regionu. „Do nedavno je u Francuskoj žrtva trgovine ljudima bila po strani, počinilac je bio taj kome se poklanjala pažnja. Na sreću, to se promenilo. Žrtva je sada u središtu interesovanja“, rekla je An Bujon, advokatica iz Nanta.

U sesiji o mogućim rešenjima u oblasti naknade štete za žrtve trgovine ljudima, advokatica Aneta Trajkovska govorila je o praksi odlučivanja o naknadi štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka u Makedoniji. Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije i Slobodan Josimović iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu predstavili su preporuke ASTRINE Ekspertske grupe za unapređenje pristupa kompenzaciji za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja. O mogućim rešenjima za prevazilaženje izazova u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini govorio je dr Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, a moguća rešenja u oblasti kompenzacije u Hrvatskoj predstavio je Munir Podumljak iz Partnerstvo za društveni razvoj.

Navodeći pozitivne korake koji su učinjeni u Republici Srbiji u proteklim godinama, Tamara Vukasović koordinatorka projekta i predsednica ASTRE zatvorila je konferenciju „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“ u nadi da će se u budućnosti još više raditi u polju trgovine ljudima i da će žrtva trgovine ljudima uvek biti posmatrana u kontekstu ljudskih prava.

Materijali:

– Naknada štete u krivičnom potupku u Makedoniji – Aneta Trajkovcka, advokatica, Makedonija

– Kompenzacija kroz krivični postupak – Annet Koopsen, advokatica, Holandija

– Kompenzacija/naknada štete žrtvama – Hajrija Hadžiomerović-Muftić, federalna tužiteljica, Federalno tužilaštvo Bosne i Hrecegovine

– Fond za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja u Holandiji – Ludo Goossens

– Kompenzacija  – međunarodni okvir – Marjan Wijers

– Policy paper “Kompenzacija žrtvama krivičnih dela – odgovor Republike Srbije”

– Policy paper “Обесштетувањето на жртвите на трговија со луѓе во Република Македонија”

– Анализа на правото на компензација и усвоените политики за компензација за жртвите од трговија со луѓе во Македонија

 Istraživanje “Identifikacija i kompenzacija žrtava trgovine ljudima u Hrvatskoj”

– Policy paper “Naknada štete za žrtve trgovine ljudima u Francuskoj”

– Policy paper “Naknada štete za žrtve trgovine ljudima u Holandiji”

– Naknada štete – priručnik za sudije i tužioce u Bosni i Hercegovini

– Rezime i zaključci – Marjan Wijers

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“52″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“ override_thumbnail_settings=“0″ thumbnail_width=“240″ thumbnail_height=“160″ thumbnail_crop=“1″ images_per_page=“20″ number_of_columns=“0″ ajax_pagination=“0″ show_all_in_lightbox=“0″ use_imagebrowser_effect=“0″ show_slideshow_link=“0″ slideshow_link_text=“[Show slideshow]“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top