Facebook Pixel Code

Onlajn predavanje na temu prevencije trgovine ljudima

Tim za borbu protiv trgovine ljudima grada Kragujevca održao je 27. januara sednicu na kojoj su definisane aktivnosti koje će biti pretočene u operativni plan za 2023. godinu. Sednici je prethodilo onlajn predavanje na temu prevencije trgovine ljudima, koje je u okviru Projekta “Mobilizacija i razvoj romske zajednice – korak napred”, organizovala Ekumenska humanitarna organizacija …

Onlajn predavanje na temu prevencije trgovine ljudima Read More »

Obeležavanje meseca prevencije trgovine ljudima

Udruženje Sloboda nema cenu i Američka ambasada u Beogradu organizovali su 18. januara u Domu omladine tribinu povodom obeležavanja Meseca prevencije trgovine ljudima. Ovom prilikom okupljeni su svi pripadnici antitrafiking zajednice kako bi razmenili iskustva i primere dobre prakse, kao i ideje za buduće projekte i inicijative. Ovo je ujedno bila prilika i da se …

Obeležavanje meseca prevencije trgovine ljudima Read More »

Održan sastanak RG za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava

Radna grupa za izradu Akcionog plana 2023-2025 za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji (2020-2025. godine) početkom ove nedelje (16. i 17. januara) održala je radni sastanak ove godine. Članovi radne grupe na sastanku su se detaljno upoznali sa prvim nacrtom AP, kojim se uređuje  sprovođenje Strategije …

Održan sastanak RG za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava Read More »

Balkans ACT Now III (BCS languages)

Od januara 2018. godine ASTRA zajedno sa još pet partnerskih organizacija iz regiona − Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (BiH), Centar za ženska prava (Crna Gora), Center for Legal Civic Initiatives (CLCI, Albanija), Otvorena porta La strada (Severna Makedonija) i Holandski Helsinški Komitet, sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime …

Balkans ACT Now III (BCS languages) Read More »

Treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju”

Centar za prava deteta, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je treći u nizu dijalog „ Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“ u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti deteta“, 12. decembra 2022. Dijalog je okupio predstavnike nezavisnih institucija za zaštitu …

Treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju” Read More »

Konferencija KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka

Kao događaj koji bi na neki način smisleno trebalo da zaokruži čitav niz različitih ASTRINIH aktivnosti u 2022,  8. decembra, organizovale smo konferenciju pod nazivom KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? PRESEK STANJA U SRBIJI U KONTEKSTU 21. VEKA. Na događaju su predstavljeni nalazi najnovijeg istraživanja o trgovini ljudima u Srbiji, kao i najvažniji nalazi uporedne …

Konferencija KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka Read More »

Predstavljena Analiza sudske prakse za 2021. i uočeni trendovi u periodu 2018-2021

Danas, 29. novembra 2022, u Beogradu održan je okrugli sto na kome su predstavljeni nalazi analize Analiza sudske prakse za 2021. godinu: Položaj i prava žrtava u krivičnom postupku za krivično delo trgovina ljudima i srodna krivična dela, posredovanje u vršenju prostitucije, trgovina maloletnim licima radi usvojenja, kao i prekršaj prostitucija. Ovom prilikom, učesnici/e su …

Predstavljena Analiza sudske prakse za 2021. i uočeni trendovi u periodu 2018-2021 Read More »

Predstavljen ALARM izveštaj za period maj–oktobar 2022

Koalicija prEUgovor u četvrtak, 24. novembra, predstavila je najnoviji Alarm – nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1 (Osnove), sa fokusom na političkim kriterijumima i poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Kako je istaknuto u uvodu, izmenjene geopolitičke okolnosti pojačale su pažnju …

Predstavljen ALARM izveštaj za period maj–oktobar 2022 Read More »

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima

Danas i sutra (21. i 22. novembra 2022), u organizaciji Saveta Evrope, u Strazburu odigrava se susret stručnjaka, specijalizovanih advokata i predstavnika/ca specijalizovanih organizacija za pružanje pravne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima. U ova dva dana prisutni profesionalci biće upoznati sa nalazima GRETE iz treće runde evaluacije Konvencije, čiji je fokus bio na pristupu …

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima Read More »

Proslava 20-godišnjice Missing Children Europe

Dana 15. novembra organizacija Missing Children Europe proslavila je 20-godišnjicu rada svečanom večerom u palati Šarl de Loren u Briselu. Tokom ceremonije, organizacija je odala priznanje njenom veličanstvu kraljici Paoli od Belgije, počasnoj predsednici Evropskog saveta zaštitnika nestale dece, za izuzetnu privrženost i podršku cilju pronalaženja nestale dece, kome je doprinosila podižući svest javnosti o …

Proslava 20-godišnjice Missing Children Europe Read More »

Scroll to Top