Facebook Pixel Code

Evropski parlament usvojio Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom

Evropska unija uvodi dalekosežni Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom. Konačno usvajanje u Parlamentu označava istorijski trenutak jer EU zauzima jasan stav protiv prinudnog rada i uvoza proizvoda nastalih prinudnim radom. Saopštenje Anti-Slavery International prenosimo u celosti:  The EU agrees to introduce a far-reaching law to prevent the import …

Evropski parlament usvojio Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom Read More »

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Predstavljamo Vam izveštaj o novom slučaju radne eksploatacije 11 indijskih radnika angažovanih od strane kompanije “China energy engineering group”, a koji su bili angažovani na radovima u okviru gradilištu fabrike Linglong u Zrenjaninu. U izveštaju je detaljno opisan slučaj u kome je učestvovalo 11 indijskih radnika u Zrenjaninu u Srbiji, a kojima je ASTRA počela da pomaže krajem januara 2024. nakon što su je kontaktirali. …

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji Read More »

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima predstavila je studiju „Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji“ koju je izradila, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu  za potrebe naše organizacije i u saradnji sa nama, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu. U studiji se bavimo fenomenom rada u domaćinstvu, uslovima …

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije Read More »

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME”

Predstavnica ASTRE Marija Vukašinović održala je u četvrtak 4. aprila prezentaciju na temu “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” (The role of 116000 Hotline in providing support on Missing children cases in Serbia – A decade of work …

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” Read More »

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima održala je 4. aprila diskusioni forum i predstavila publikaciju pod nazivom „Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse“ u okviru projekta Prosjačenje – (ne)vidljiva eksploatacija oko nas koja se sprovodi uz podršku Centra za istraživanje i kreiranje politika i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Okupljenima se, najpre, obratila moderatorka događaja Sanja …

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja Read More »

Trening „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“: Kako razumemo pitanja bezbednosti?

Predstavnica ASTRE Mirjana Mitić bila je učesnica treninga „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“ koju je organizovao Alternativni centar za devojke iz Kruševca u periodu od 19. do 22. marta. Trening su držale dugogodišnje aktivistkinje, istraživačice i edukatorke u oblasti ljudskih prava, ali i digitalnih sigurnosti – Andrijana Kocić, Jelena Memet, Selena Simić i …

Trening „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“: Kako razumemo pitanja bezbednosti? Read More »

ASTRA na Fakultetu za medije i komunikacije o trgovini ljudima i rodno zasnovanom nasilju

ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima je sredinom marta održala predavanje na Fakultetu za medije i komunikacije u okviru izbornog predmeta Politike reprezentacije: rod i nasilje. Tema predavanja bila je Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje. Zainteresovane studente smo upoznali sa našom organizacijom, kao i sa vrednostima na kojima se temelji naš rad, …

ASTRA na Fakultetu za medije i komunikacije o trgovini ljudima i rodno zasnovanom nasilju Read More »

Saopštenje La Strade International za Međunarodni dan žena 2024 – Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak osnaživanjem žena protiv zlostavljanja i eksploatacije

„Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak“ – to je ovogodišnji slogan Ujedinjenih nacija za Međunarodni dan žena. Danas, La Strada International, Evropska platforma protiv trgovine ljudima, nastoji da naglasi važnost osnaživanja žena i integracije žena u naša evropska društva, obuhvatajući ekonomske, socijalne i kulturne dimenzije. Posebno je ključno osnaživanje migrantkinja i žena koje su izložene riziku …

Saopštenje La Strade International za Međunarodni dan žena 2024 – Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak osnaživanjem žena protiv zlostavljanja i eksploatacije Read More »

Okrugli sto “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”: Trgovina ljudima u Evropi i dalje raste

U Sarajevu je danas, 28. februara održan okrugli sto u organizaciji Saveta Evrope pod nazivom “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” , a na panelu je učestovala i direktorka ASTRE Marija Anđelković koja je pričala o SerBaz-u, slučaju u kojem je ASTRA pomogla nekim od oštećenih radnika iz Bosne i Hercegovine, koji …

Okrugli sto “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”: Trgovina ljudima u Evropi i dalje raste Read More »

ASTRA učesnica sastanka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala: Nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi

U toku prošle nedelje u Beču je održan dvodnevni sastanak regionalne mreže u organizaciji Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, a tema je bila nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi. „Ova raznolika grupa, koju čine organizacije civilnog društva, akademici i istraživački novinari, predstavlja važan resurs u našoj kolektivnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom …

ASTRA učesnica sastanka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala: Nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi Read More »

Scroll to Top