Facebook Pixel Code

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Predstavljamo Vam izveštaj o novom slučaju radne eksploatacije 11 indijskih radnika angažovanih od strane kompanije “China energy engineering group”, a koji su bili angažovani na radovima u okviru gradilištu fabrike Linglong u Zrenjaninu. U izveštaju je detaljno opisan slučaj u kome je učestvovalo 11 indijskih radnika u Zrenjaninu u Srbiji, a kojima je ASTRA počela da pomaže krajem januara 2024. nakon što su je kontaktirali. …

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji Read More »

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima predstavila je studiju „Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji“ koju je izradila, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu  za potrebe naše organizacije i u saradnji sa nama, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu. U studiji se bavimo fenomenom rada u domaćinstvu, uslovima …

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije Read More »

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME”

Predstavnica ASTRE Marija Vukašinović održala je u četvrtak 4. aprila prezentaciju na temu “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” (The role of 116000 Hotline in providing support on Missing children cases in Serbia – A decade of work …

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” Read More »

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima održala je 4. aprila diskusioni forum i predstavila publikaciju pod nazivom „Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse“ u okviru projekta Prosjačenje – (ne)vidljiva eksploatacija oko nas koja se sprovodi uz podršku Centra za istraživanje i kreiranje politika i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Okupljenima se, najpre, obratila moderatorka događaja Sanja …

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja Read More »

Trening „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“: Kako razumemo pitanja bezbednosti?

Predstavnica ASTRE Mirjana Mitić bila je učesnica treninga „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“ koju je organizovao Alternativni centar za devojke iz Kruševca u periodu od 19. do 22. marta. Trening su držale dugogodišnje aktivistkinje, istraživačice i edukatorke u oblasti ljudskih prava, ali i digitalnih sigurnosti – Andrijana Kocić, Jelena Memet, Selena Simić i …

Trening „Bezbednost i digitalno doba iz feminističke perspektive“: Kako razumemo pitanja bezbednosti? Read More »

ASTRA na Fakultetu za medije i komunikacije o trgovini ljudima i rodno zasnovanom nasilju

ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima je sredinom marta održala predavanje na Fakultetu za medije i komunikacije u okviru izbornog predmeta Politike reprezentacije: rod i nasilje. Tema predavanja bila je Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje. Zainteresovane studente smo upoznali sa našom organizacijom, kao i sa vrednostima na kojima se temelji naš rad, …

ASTRA na Fakultetu za medije i komunikacije o trgovini ljudima i rodno zasnovanom nasilju Read More »

Saopštenje La Strade International za Međunarodni dan žena 2024 – Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak osnaživanjem žena protiv zlostavljanja i eksploatacije

„Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak“ – to je ovogodišnji slogan Ujedinjenih nacija za Međunarodni dan žena. Danas, La Strada International, Evropska platforma protiv trgovine ljudima, nastoji da naglasi važnost osnaživanja žena i integracije žena u naša evropska društva, obuhvatajući ekonomske, socijalne i kulturne dimenzije. Posebno je ključno osnaživanje migrantkinja i žena koje su izložene riziku …

Saopštenje La Strade International za Međunarodni dan žena 2024 – Uložimo u žene: Ubrzajmo napredak osnaživanjem žena protiv zlostavljanja i eksploatacije Read More »

Okrugli sto “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”: Trgovina ljudima u Evropi i dalje raste

U Sarajevu je danas, 28. februara održan okrugli sto u organizaciji Saveta Evrope pod nazivom “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” , a na panelu je učestovala i direktorka ASTRE Marija Anđelković koja je pričala o SerBaz-u, slučaju u kojem je ASTRA pomogla nekim od oštećenih radnika iz Bosne i Hercegovine, koji …

Okrugli sto “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”: Trgovina ljudima u Evropi i dalje raste Read More »

ASTRA učesnica sastanka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala: Nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi

U toku prošle nedelje u Beču je održan dvodnevni sastanak regionalne mreže u organizaciji Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, a tema je bila nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi. „Ova raznolika grupa, koju čine organizacije civilnog društva, akademici i istraživački novinari, predstavlja važan resurs u našoj kolektivnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom …

ASTRA učesnica sastanka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala: Nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi Read More »

ASTRA i Grupa 484 podržale saopštenje o reviziji Direktive EU o pravima žrtava

Hitan apel EU pregovaračima da ojačaju prava svih žrtava krivičnih dela bez obzira na boravišni status Evropska unija već dugo prepoznaje potrebu da zaštiti sve žrtve zločina bez diskriminacije. Posvećenost ovom cilju najbolje se izražava kroz Direktivu EU o pravima žrtava koja navodi da prava žrtava ne mogu biti uskraćena na osnovu boravišnog statusa(član 1). …

ASTRA i Grupa 484 podržale saopštenje o reviziji Direktive EU o pravima žrtava Read More »

Scroll to Top