Facebook Pixel Code

Treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju”

Centar za prava deteta, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je treći u nizu dijalog „ Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“ u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti deteta“, 12. decembra 2022. Dijalog je okupio predstavnike nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava, Pravosudne akademije, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, članove Odbora za prava deteta Narodne skupštine, međunarodne organizacije/agencije i organizacije civilnog društva.

Cilj trećeg dijaloga je da se obeleži Svetski dan deteta i potvrdi posvećenost svih činilaca u Srbiji ostvarivanju prava deteta, kao i da se da doprinos podizanju nivoa informisanosti društva, a posebno dece, roditelja i svih onih koji se u radu bave decom.

Događaj se sastojao od nekoliko panela iz oblasti zaštite parava dece. Na drugom panelu pod nazivom Zaštita dece od svih oblika zanemarivanja i nasilja,  govorila je i naša Marija Anđelković a na temu zaštitte dece od seksualnog zlostavljanja. Imajući u vidu ASTRINU dugogodišnju praksu rada sa žrtvama trgovine ljudima, među kojima je uvek i veliki procenat dece (30-40%), kao i činjenicu da više od deset godina ASTRA vodi Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116000, Marija je bila u prilici da u svom izlaganju iznese par zaključaka potvrđenih u svakodnevnom radu.

Prvo, da je definitivno je došlo do smene generacija u mnogim i institucijama, i da je neophodno ponovo razmišljati o osnovnim edukacijama.

„Moramo da obezbedimo da se znanje sistemski prenosi sa starijih kolega na mlađe, jer ostajemo bez senzibilisanih i obučenih ljudi u svim delovima sistema.“

Drugo na šta se osvrnula u svom izlaganju jesu sve češće prijave roditelja koji su zabrinuti zbog radionica raznih „stručnjaka“ u školama, nakon kojih su njihova deca uplašena, umesto da su informisana na pravi način.

„Jako je važno da Ministartvo obrazovanja uvede sistem kontrole kako bi zaista relevantni stručnjaci određenog profila imali kontakt sa decom, i to na način prilagodjen  uzrastu i senzibilitetu dece. Cilj je informisati decu o temi, prevenciji i pravima, i načinima zaštite, bez ulivanja straha i stvaranja traume“– zaključila je ona.

 

Scroll to Top