Facebook Pixel Code

Obuka „Pružanje pravne pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima“ za pravnike: Ispred vas je ljudsko biće, ne stvar

Direktorka Akcije protiv trgovine ljudima – ASTRA Marija Anđelković bila je jedna od predavača na obuci „Pružanje pravne pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima“ u Petrovcu, u Crnoj Gori namenjonoj pravnicima radi unapređenja znanja o trgovini ljudima kao fenomenu i načinu ophođenja prema žrtvama u ovoj osetljivoj temi.

Anđelković je pričala o tome kako se postaje žrtva trgovine ljudima, koje su njihove potrebe, kao i razumevanja njihovih trauma i posledica po zdravlje.

“Predrasude koje imamo prema žrtvama su često glavna prepreka da sagledamo svu surovost ovog krivičnog dela, da se suočimo sa njegovim posledicima na pojedinca i na društvo i da preduzmemo odgovarajće mere prevencije, kažnjavanja počinioca i podrške žrtvama“, rekla je Marija Anđelković.

Učesnici su razmenili svoja iskustva i analizirali međunarodne standarde, ali i nacionalne pravne okvire za borbu protiv trgovine ljudima.

Generalna direktorka Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde Crne Gore Jelena Grdinić je govorila o tome kako se crnogorsko zakonodavstvo odnosilo prema ovoj temi od 2010. godine do danas.

Crna Gora je u skladu sa preporukom Komiteta za prava deteta unela u svoje krivično zakonodavstvo trgovinu ljudima“, objasnila je Grdinić.

Specijalna državna tužiteljka Crne Gore Tanja Čolan-Deretić održala je predavanje o tome kako izgleda postupanje u predmetima trgovine ljudima iz perspektive tužilaca.

„Zalažem se da ženu i devojčicu žrtvu seksualne eksploatacije saslušava žena policajka, tužiteljka, sudinica, ali i zastupa advokatkinja koja je prošla edukaciju. Advokatska komora mora da nađe način da to ostvari,“ poručila je tužiteljka Tanja Čolan-Deretić.

Predsednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jović podsetila je da se uvek treba odnositi sa empatijom u ovakvim slučajevima.

„Kolege advokati, kada braneći trgovce ljudima, postavljate pitanja žrtvi, imajte u vidu da je ispred vas ljudsko biće, ne stvar,“ rekla je Jović.

Scroll to Top