Projekat Make it work for Youth – ‘My WaY’

Make it work for Youth – ‘My WaY’ EIDHR/2016/152409/22 – EuropeAid/152409/DD/ACT/RS Trajanje projekta: januar 2018 – jun 2019. Kontakt: ASTRA Office:+381 11 785 0001 ASTRA SOS telefon: +381 11 785 0000 Evropski broj za nestalu decu: 116 000 e-mail: astra@astra.rs Web adresa: www.astra.rs Opis projekta Trgovina mladima u cilju radne eksploatacije je rastući problem u …

Projekat Make it work for Youth – ‘My WaY’ Read More »