Facebook Pixel Code

Učešće na Krivičnopravnoj letnjoj školi za studente prava

I ove godine, kao i prethodne, Američka ambasada organizovala je Krivično pravnu letnju školu za student prava. Letnja škola je organizovana u periodu od 5. Do 9. septembra, sa ciljem da pruži profesionalnu orijentaciju studentima koji svoju buduću karijeru žele da ostvare kroz neko od pravosudnih zanimanja. Škola je namenjena studentima treće i četvrte godine studija prava sa svih univerziteta u Srbiji.

Među predavačima našle su se sudije, tužioci, advokati, gosti i SAD, i predstavnice civilnog sektora iz dve NGO. Predstavniva ASTRE je ovom prilikom govorila o primerima iz prakse, al ii o rezultatima pravne analize krivičnih postupaka povedenih za delo trgovina ljudima i srodna krivična dela, koju ASTRA radi  poslednjih 12 godina.

Scroll to Top