Facebook Pixel Code

TRENING O TRGOVINI LJUDIMA – Balkanski savet za izbeglice i migracije

U utorak, 25. maja, Balkanski savet za izbeglice i migracije (Balkan Refugee and Migration Council – MYLA) organizovao je obuku za svoje članice o trgovini ljudima. Sa osnovama problema trgovine ljudima, trendovima, društvenim mehanizmima i odgovorima na ovaj problem, kao i neophodnosti saradnje svih aktera na polju borbe protiv THB prisutne je upoznala direktorka i jedna od osnivačica ASTRE Marija Anđelković. U produžetku događaja bilo je reči o regulisanju pravnog statusa žrtava trgovine ljudima i izbeglica (Annet Koopsen, nezavisna advokatkinja) i procedurama identifikacije žrtava i načinima  njihove zaštite (Brian Varma, NGO CoMensha – Holandija).

Balkanski savet za izbeglice i migracije (Balkan Refugee and Migration Council – MYLA) čine Beogradski centar za ljudska prava, Program za ljudska prava – Kosovo, Grupa 484 – Beograd, Asocijacija mladih advokata iz Makedonije i organizacija Vaša prava iz BiH.

 

 

Scroll to Top