Facebook Pixel Code

Seminar PREMA PRAVEDNOJ MOBILNOSTI RADA: uloga CSO u suzbijanju trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije

U utorak, 25. maja, Sindikat radnika građevinarstva i IGM Srbije (SRG, IGMS), organizovao je trodnevnu obuku za svoje članice o socijalnim i radnim pitanjima građevinskih radnika migranata na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Direktorka ASTRE, Marija Anđelković, upoznala je prisutne sa problemom trgovine ljudima, trendovima, iskustvima, kao i ulogom civilnog sektora u suzbijanju trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Na događaju je bilo reči o radnopravnim specifičnostima zapošljavanja radnika migranata u građevinskiom sektoru sa posebnim osvrtom na obaveze iz Konvencije MOR br. 143 o radnicima migrantima (prof. Helga Špadina, Pravni fakultet u Osijeku, Hrvatska), analizi, delovanju i metodama, studija slučaja − belgijski primer (Eva Maria Jimenez Lamas, međuprofesionalni sindikalni predstavnica, migranti, CSC-Brisel; Salvador Alonso Merino, predstavnik sindikata iz građevinskog sektora, ACV-CSC BIE, Belgija).

S obzirom na to da je trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije je sve učestalija, naročito u oblasti građevine i poljoprivrede, veoma je važno sarađivati sa sindikatima radnika u građevini i IGM Srbije, kao i sa svim ostalim učesnicima/akterima koji su bili prusutni na ovom i sličnim događajima.

Scroll to Top