Facebook Pixel Code

RADIONICE posvećene jačanju kapaciteta žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih pojedinca

U periodu trajanja projekta “ZAŠTITA I PODRŠKA – Jačanje procesa reintegracije (potencijalih) žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih grupa i pojedinaca“, koji se realizuje uz podršku globalnog programa Nemačke razvojne saradnje „Migracije za razvoj“, a koji u Srbiji sprovodi GIZ – organizovano je osam tematskih radionica. Radionice su pripremljene i realizovane u saradnji sa nevladinim organizacijama i institucijama  u pet gradova Srbije.

Radionicama je prisustvovalo ukupno 122 učesnika/ca, od kojih su veći procenat činili mladi 57,38% (ili 70 učesnika/ca). Ostatak su činile odrasle osobe – 57 učesnica ženskog pola i 13 muškog pola. Dve radionice su za ciljnu grupu imale odrasle: jedna roditelje dece koji čine Savet roditelja, a druga profesionalce iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, i Nacionalne službe za zapošljavanje.

TEMA Organizacija/Institucija Mesto Datum
Digitalna bezbednost kao prevencija radne eksploatacije ADRA Beograd 29.11.2022.
Trgovina ljudima, prevencija i rad sa osobama koje su preživele traumatsko iskustvo Fakultet političkih nauka Beograd 28.02.2023.
PREVENCIJA I PODRŠKA – Rano prepoznavanje faktora rizika od trgovine ljudima i zaštita dece od strane roditelja Savet roditelja Sportske

 

Beograd 14.03.2023.
Iskustvo nasilja kao faktor rizika od trgovine ljudima SLOBODA NEMA CENU Novi Sad 16.03.2023.
Prevencija ranih brakova u cilju smanjenja rizika od trgovine ljudima TERNIPE Pirot 25.03.2023.
Prevencija trgovine ljudima – podizanje svesti o problem i prepoznavanje rizika radi bolje prevencije Centar za devojke Niš 07.04.2023.
Informisanost je najbolja prevencija – Zaštiti se od trgovine ljudima Centar Zvezda Beograd 20.05.2023.
Usavršavanje i unapređenje znanja o trgovini ljudima za efikasnu intervenciju Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje Vranje 15.06.2023.

Fokus radionica bio je na bezbednom zapošljavanju, ostvarivanju prava na materijalna davanja i unapređenju znanja o trgovini ljudima radi efikasne prevencije. Svi učesnici su upoznati sa mobilnom aplikacijom „Safe at Work“ i informacijama koje mogu dobiti putem iste. Na dve radionice pažnja je posvećena i kreiranju sigurnosnog plana, a na jednoj pisanju radne biografije i savetima za prvi intervju za posao.

Svim učesnicima su podeljeni informativni materijali DIMAK – Nemačkog informativnog centra za migracije, stručno obrazovanje i karijeru, kao i ASTRINA brošura o uslugama. Takođe su podeljeni lifleti za povratnike i predstavnike/ce organizacija i institucija koji su izrađeni u okviru Projekta.

Scroll to Top