Facebook Pixel Code

Predstavljena PRAVNA ANALIZA u okviru radionice „Suprotstavljanje iregularnim migracijma“

Od 20. do 22. februara u Soko Banji održana je radionica na temu supotstavljanja iregularnim migracijma. Radionica će biti organizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji” koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz podršku Švajcarske, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

Predmet radionice je analiza rezultata sprovođenih predistražnih radnji u predmetima trgovine ljudima koji su rezultovali uspešnom procesuiranju, odnosno podnošenjem krivične prijave koja je rezultirala optužnim aktom ili okončanjem krivičnog postupka tokom 2021. i 2022. godine, sa ciljem unapređenja kriminalističkog postupanja u oblasti proaktivnog delovanja u otkrivanju izvršilaca trgovne ljudima i žrtava trgovine ljudima.

Poslednjeg dana radionice, direktorka ASTRE Marija Anđelković, predstavila je prisutnima rezultate pravne analize za krivično delo trgovina ljudima i srodona krivična dela za 2021. godinu, i uočene trendove u ovoj oblasti. Pravnu analizu za 2021. možete naći OVDE!

Scroll to Top