Facebook Pixel Code

Poziv za podnošenje ponuda za kreiranje kampanje podizanja svesti o Evropskom broju za nestalu decu 116000 u Srbiji

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva marketinške, PR i agencije za digitalni marketing da zajedničkim snagama, kreiramo kampanju podizanja svesti o postojanju, svrsi i uslugama Evropskog broja za nestalu decu 116000 u Srbiji.

Detaljan opis posla i zadataka koje podrazumeva ovaj poziv dat je dokumentu Terms of Reference koji je kao sastavni deo dokumentacije poziva. U prilogu ćete osim dokumentacije neophodne za apliciranje, takođe naći Timetable for tenderers, Administration grid and Evaluation grid. Ova dokumenta s utu samo za vašu informaciju, i nisu deo dokumentacije koji vi kao punuđač treba da podnesete.

Vaša ponuda treba da sadrži sledeća dokumenta na engleskom jeziku:

  • Letter of interest / Motivaciono pismo u slobodnom formatu sa izjavom zašto sebe smatrate najboljim izborom za izvršenje ovog zadatka;
  • A Portfolio / Portfolio ponuđača koji je (potkrepljen primerima) o sličnim aktivnostima uspešno sprovedenim u prethodne tri godine, takođe u slobodnom format;
  • Application form / Popunjen obrazac za apliciranje ­ (deo priložene tenderske dokumentacije);
  • Brief Organization and methodology with monitoring and evaluation plan included / Kratak prikaz načina organizovanja i metodologija, sa planom praćenja izvršenih zadataka i planom evaluacije (deo priložene tenderske dokumentacije);
  • Budget proposal / Predlog budžeta (in free format);
  • LEF i FIF formulate (deo priložene tenderske dokumentacije).

Maksimalni bruto iznos projektovanog budžeta je 7.000 EUR.

Tendersku dokumentaciju možete skunuti OVDE.

Više o Evropskom broju za nestalu decu možete naći na Astrinom sajtu: https://astra.rs/evropski-broj-za-nestalu-decu/, ili u izveštaju o deset godina rada servisa 116000 – OVDE!

Molimo Vas da nam svoj predlog pošaljete najkasnije do 15. avgusta 2023. godine u 17.00 časova po lokalnom vremenu, na adresu: javni.poziv@astra.rs; subject: Offer of Services on creation of Awareness-raising campaign to inform about existence, purpose and services of European missing children hotline 116000, ILI redovnom poštom/lično na adresu: ASTRA, Terazije 6/8, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Procenu predloga izvršiće komisija za ocenjivanje ASTRE, i to na osnovu iskustva ponuđača i ponuđene cene usluge, po principu najbolje vrednosti za ponuđeni novac. Najbolja vrednost se utvrđuje odmeravanjem tehničkog kvaliteta u odnosu na cenu na bazi 80/20. Nakon donošenja konačne odluke, izabrani ponuđač biće obavešten do 24. avgusta 2023. godine.

Očekujemo Vaše predloge i radujemo se saradnji!

Astra tim

Scroll to Top