Facebook Pixel Code

Okrugli sto “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”: Trgovina ljudima u Evropi i dalje raste

U Sarajevu je danas, 28. februara održan okrugli sto u organizaciji Saveta Evrope pod nazivom “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” , a na panelu je učestovala i direktorka ASTRE Marija Anđelković koja je pričala o SerBaz-u, slučaju u kojem je ASTRA pomogla nekim od oštećenih radnika iz Bosne i Hercegovine, koji su 2009. vrbovani i odvedeni u Azerbejdžan gde su bili na prinudnom radu.

Evropski sud za ljudska prava doneo je u oktobru 2021. godine presudu u slučaju Zoletic i drugi protiv Azerbejdžana – 20116/12, a u korist 33 državljana Bosne i Hercegovine.

Sud je tada doneo odluku da je država Azerbejdžan, uprkos saznanjima o trgovini ljudima, prinudnom radu i neljudskom tretmanu kome su radnici bili izloženi, nije ispunila svoju proceduralnu obavezu da pokrene i sprovede efikasnu istragu u vezi sa navodnim prinudnim radom i trgovinom ljudima.

Pored toga, svim oštećenim radnicima dosuđena je i naknada nematerijalne štete u visini od 5.000 evra, a koje im treba isplatiti država Azerbejdžan.

“ Za ASTRU slučaj SerbAz nije gotov sve dok presuda ne bude izvršena, što se još nije desilo, kao i dok svi radnici koji nisu obuhvaćeni presudom suda u Srtrazburu takođe ne dobiju pravdu za ono što su preživeli na državnim gradilištima u Azerbjedžanu, “, rekla je direktorka ASTRE Marija Anđelković na panelu.

Sudija u Bosni i Hercegovini Sena Uzunović smatra da su indikatori međunarodne organizacije rada dobra osnova da se odluči da li će se videti na prikupljanju dokaza za krivično delo trgovine ljudima ili povrede radnih prava “bar upočetku dok se ne dođe do drugih dokaza”.

Tema koje su pokrivene su na okruglom stolu su prevencija i borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, kao i pristup pravdi i pravni lekovi za žrtve trgovine ljudima.

Ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini Olav Rainertsen istako je da je trgovina ljudima u Evropi i dalje u porastu.

Šefica kancelarije Saveta Evrope Bojana Urumova objasnila je zbog čega je žrtvama teško da se žale.

„Žrtve zavise od trgovaca ljudima, na njih se oslanjaju za plate i stanovanje i teško im je da se žale“, rekla je ona.

„Inspektorima rada treba omogućiti da vrše inspekcije u privatnim kućama u kojima se obavlja kućna posluga“, smatra Kamelija Dimitrova iz Fondacije Dignita.

Scroll to Top