Facebook Pixel Code

KONAČNO PRAVDA za neke od oštećenih radnika slučaja SerBaz

Evropski sud za ljudska prava juče, 7. oktobra, doneo je dugo očekivanu presudu u slučaju Zoletic i drugi protiv Azerbejdžana – 20116/12, a u korist 33 državljana Bosne i Hercegovine, koji su 2009. vrbovani i odvedeni u Azerbejdžan gde su bili prinudnom radu. Sud je doneo odluku da je država Azerbejdžan, uprkos saznanjima o trgovini ljudima, prinudnom radu i neljudskom tretmanu kome su radnici bili izloženi, a koje je dobila iz ASTRA izveštaja (izveštaja nastalog na osnovu svedočenja oštećenih radnika koji je sačinila ASTRA u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH i Hrvatske), izveštaja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije ECRI iz 2011. i izveštaja Grupe stručnjaka za borbu protiv trgovine ljudima Saveta Evrope GRETA iz 2014 − nije ispunila svoju proceduralnu obavezu da pokrene i sprovede efikasnu istragu u vezi sa navodnim prinudnim radom i trgovinom ljudima.

Pored toga, svim oštećenim radnicima dosuđena je i naknada nematerijalne štete u visini od 5.000 evra, a koje im treba isplatiti država Azerbejdžan.

Ova presuda predstavlja prekretnicu u slučaju SerBaz i tračak nade i za ostale oštećene radnike u ovom slučaju. Da podsetimo, slučaj SerBaz je jedan najvećih slučajeva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije koji uključuje ljude sa ovih prostora. Oko 700 radnika iz BiH, Srbije i Severne Makedonije bilo na najsuroviji način eksploatisano radeći na izgradnji kapitalnih državnih objekata u Bakuu (Azerbejdžan), u periodu 2007-2009. O neisplaćenim zaradama, neljudskim uslovima rada i smeštaja, zabranama kretanja, oduzimanjima pasoša i ostale dokumentacije, kažnjavanjima od po 500 dolara za slučaj izostanka sa posla, ali i pretnjama i fizičkim zlostavljanjima kojima su bili izloženi radnici firme SerbAz, po povratku radnika iz Azerbejdžana izveštavali su mnogi balkanski mediji, a onda je slučaj pao u zaborav za širu javnost.

Dok u Republici Srbiji i pored krivične prijave optužnica nikada nije podignuta, Sud Bosne i Hercegovine je krivično gonio Boža Vučenovića, Rada Ljubičića, Safeta Turanovića, Rasima Turanovića, Zorana Dmitrovića, Zoran Kalajdžića, Nedeljko Vučenovića i Miroslav Vučenovića pod optužbom da su počinili krivično delo organizovani kriminal i trgovina ljudima. Međutim, i pored brojnih dokaza, Sud Bosne i Hercegovine je 4. decembra 2019, nakon višegodišnjeg suđenja i preko deset godina od izvršenja dela, doneo oslobađajuću presudu za sve optužene u slučaju SerbAz. Više o tome pročitajte u ovoj ASTRINOJ vesti.

Al Jazeera Balkans je aprila 2020. emitovala dokomunetarni film o slučaju SerBaz pod nazivom „Izgradnja Bakua: Ropstvo u srcu Azerbejdžana“ , koji prati upravo eksploatisanog radnika Seudina Zoletića koji pokušava da dođe do pravde na Evropskom sudu za ljudska prava. Originalnu vest Al Jazeere sa svedočenjima radnika, opisom mreže eksploatatora i linkom na film možete naći OVDE.

Film je nastao u produkciji Projekta izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji Međunarodne mreže istraživačkih novinara OCCRP, koja je pokrenula i objavila je seriju tekstova pod zajedničkim nazivom Slave to Progress, koji se detaljno bave slučajem SerBaz.

Više o učešću ASTRE u prikupljanju svedočenja vezanih za ovaj slučaj možete naći OVDE.

Veliko nam je zadovoljstvo da smo svojim radom doprinele da makar i ovo parčence pravde koje zaslužuju žrtve slučaja SerBAz ugleda svetlost dana.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top