Facebook Pixel Code

Održan sastanak RG za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava

Radna grupa za izradu Akcionog plana 2023-2025 za sprovođenje Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji (2020-2025. godine) početkom ove nedelje (16. i 17. januara) održala je radni sastanak ove godine. Članovi radne grupe na sastanku su se detaljno upoznali sa prvim nacrtom AP, kojim se uređuje  sprovođenje Strategije u periodu od 2023. do 2025. godine i razmotrili komentare, predloge i sugestije na nacrt. U izradi je finalna verzija Akcionog plana.

ASTRA je od aprila 2021. godine članica Koordinacionog tela za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima, čiji je zadatak kontinuirano praćenje i unapređivanje podrške žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima.

Ovaj sastanak realizovan je u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” koji, kao izabrani partner Ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Evropska unija.

Scroll to Top