Facebook Pixel Code

Obuke „Odgovorno pravosuđe − Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku“

U saradnji sa Pravosudnom akademijom, ASTRA je u prethodnim mesecima realizovala obuke namenjene  predstavnicima sistema pravosuđa, koji se susreću sa žrtvama trgovine ljudima u krivičnom postupku, pod nazivom  „Odgovorno pravosuđe – Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku“. Cilj ovih obuka bio je jačanje njihovih kapaciteta kako bi se unapredio položaj ove posebno ranjive grupe u institucijama pravosudnog sistema.

Obuke su se održale u četiri grada (Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac) i bile su konkrentno namenjene sudijama viših i apelacionih sudova koji su sudili za KD iz člana 388 KZRS, zamenicima viših i apelacionih tužilaštava koji su „kontakt tačke“  ili koji su radili na predmetima za krvično delo Trgovina ljudima čl. 388 KZRS, i advokatima koji su zastupali oštećene žrtve trgovine ljudima u ovim predmetima. Ukupno 72 učesnika/ce, od čega 32 sudije, 35 tužitelja/tužiteljki i 5 advokata/kinja prošlo je treninge.

Ovi edukativni događaji organizovani su kao deo projekta “Pravda i dostojanstvo za žrtve trgovine ljudima tokom krivičnog postupka” uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona, pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Scroll to Top