Facebook Pixel Code

Obeležavanje meseca prevencije trgovine ljudima

Udruženje Sloboda nema cenu i Američka ambasada u Beogradu organizovali su 18. januara u Domu omladine tribinu povodom obeležavanja Meseca prevencije trgovine ljudima.

Ovom prilikom okupljeni su svi pripadnici antitrafiking zajednice kako bi razmenili iskustva i primere dobre prakse, kao i ideje za buduće projekte i inicijative. Ovo je ujedno bila prilika i da se građanstvo edukuje o ovoj važnoj temi. U tri panel diskusije govoril se o sveobuhvatnom pristupu u borbi protiv trgovine ljudima, zatim o pristupu zasnovanom na pravima i potrebama žrtava, dok je poslednji deo bio rezervisan za generisanje ideja i predloga za akciju protiv trgovine ljudima.

Na drugom panelu posvećenom pravima i potrebama žrtava, govorila je i direktorka ASTRE Marija Anđelković, oslanjajući se na višedecenijsko iskustvo i praksu pružanja direktne pomoći i podrške žrvama trgovine ljudima.

Scroll to Top