Facebook Pixel Code

O trgovini ljudima na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Beogradu

I ove godine, 11. maja 2021, Marija Anđelković, direktorka ASTRE, održala je predavanje na Pravnoj klinici za suzbijanje trgovine ljudima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studentima su predočeni trendovi u trgovini ljudima u Srbiji, preventivne aktivnosti koje se sprovode, kao i položaj i prava žrtava trgovine ljudima, sa posebnim osvrtom na ulogu civilnog društva u rešavanju ovog problema, kroz konkretne primere i praksu organizacije ASTRA.

Ovo je osma generacija studenata polaznika ove jedinstvene pravne klinike na temu suzbijanja trgovine ljudima u Republici Srbiji.

Scroll to Top