Facebook Pixel Code

Mladi u instruktaži „Prevencija i zaštita od trgovine ljudima i decom“

U Beogadu je održana dvodnevna vršnjačka instruktaža pod nazivom „Prevencija i zaštita od trgovine ljudima i decom“ koja je okupila 23 mladih, učenika/ca srednjih škola i studenata/kinja fakulteta, iz različitih gradova Srbije. Predmet instruktaže je bila edukacija mladih na ovu temu, a krajnji cilj jeste selekcija i dalja specijalizacija šestoro edukatora koji će potom održati 15 informativnih radionica svojim vršnjacima.

Prvi dan instruktaže, na interaktivan način kroz igre „Socijalni barometar“ i „Rođeni jednaki“, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa konceptom i dominantnim trendovima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. Razgovaralo se o nekim najčešćim predrasudama, i nasuprot njima, činjenicama u vezi sa ovim fenomenom. Temu bezbednog korišćenja interneta obradile su gošće iz Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu pri Ministarstvu informisanja i telekomunikacije i sa učesnicima diskutovale o rizicima u digitalnom prostoru kao i o načinima prevencije.

         

Drugi dan su se polaznici detaljnije upoznali sa radom i programima ASTRE i slušali o iskustvu sa prethodnih vršnjačkih instruktaža. Završnicu dvodnevnog rada je predstavljao grupni rad i simulacija izvođenja radionice kako bi svi učesnici mogli da se oprobaju u ulozi vršnjačkih edukatora.

U narednom periodu predvođeno je uvežbavanje stečenog znanja uz stručnu podršku predstavnika ASTRE a potom i sprovođenje 15 edukativnih radionica do juna meseca 2024.godine.

Projekat “Vršnjačka podrška u školama: Aktivni/e protiv trgovine ljudima” podržan je od strane Američke Ambasade kroz Program malih grantova.

Scroll to Top