Facebook Pixel Code

„MIGRACIJE SU OK. O LJUDIMA SE RADI“ (2017)

U sklopu projekta „Ja sam izbeglica – Ja sam doseljenik – Ja sam čovek“ nastali su promo-dokumentarni video radovi  koji pokazuju scenu u kojoj migrantska porodica prekida snimanje srpskog SF filma. Reakcija režije je nerazumevanje i postavljanje pitanja šta oni tu rade. Glavni glumac Dragan Mićanović reguje na jedan sasvim normalan, ljudski način i govori da je sve u redu, da ljudi samo prolaze, migracije su OK i treba ih prihvatiti jer se o ljudima radi. Poruka koju šaljemo jeste da koliko god migracije bile „zona zapadnih portala“ želimo da naše društvo reaguje pozitivno u cilju integracije migranata i uključivanje u sve društvene tokove.

Takođe, kampanjom i drugim materijalima želimo da skrenemo pažnju kako migrantske populacije, ali i šire javnosti da su migranti jedna od ranjivih grupa u društvu koja može biti u riziku od različitih vrsta eksploatacije.

 

U sklopu kampanje su napravljeni lifleti i infografici, u cilju infromisanja migranata/kinja o rizicima trgovine ljudima, na koji način da se zaštite i kome da se obrate ukoliko im je potrebna pomoć i podrška. Na infograficima su prikazani podaci koji se odnose na identifikaciju žrtava trgovine ljudima među migrantima/kinjama od početka migrantske krize do danas, a samim tim su prikazani i sistemski propusti u procesu identifikacije. Takođe, na drugom infografiku su prikazani rezultati medijske kampanje. 

Infografik o identifikaciji

Infografik o rezultatima kampanje  

Liflet o prevenciji trgovine ljudima među migrantima/kinjama (srpski, engleski, urdu, farsi, arapski jezik)

Povodom završetka projekta „Ja sam izbeglica, ja sam migrant, ja sam čovek“ ASTRA je organizovala tri konferencije za štampu, u Subotici, Beogradu i Preševu. Više o konferencijama možete pročitati ovde

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top