Facebook Pixel Code

Krivičnopravna letnja škola 2023

I ove godine, kao i prethodnih, Američka ambasada organizovala je Krivično pravnu letnju školu za studente prava, od 27. avgusta do 1. septembra, sa ciljem da pruži profesionalnu orijentaciju studentima koji svoju buduću karijeru žele da ostvare kroz neko od pravosudnih zanimanja. Škola je namenjena studentima treće i četvrte godine studija prava sa svih univerziteta u Srbiji. Među predavačima našle su se sudije, tužioci, advokati, gosti iz SAD, i predstavnice civilnog sektora. Naša Marija Anđelković govorila juče, 28. avgusta, na ovom događaju o saradnji i povezanosti organizacija civilnog društva sa pravosudnim organima,  potkrepljeno primerima iz prakse, ali i o rezultatima pravne analize krivičnih postupaka povedenih za delo trgovina ljudima i srodna krivična dela, koju ASTRA radi poslednjih 12 godina.

Scroll to Top