Facebook Pixel Code

Javni poziv za KREIRANJE KAMPANJE 2022

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva marketinške, PR i agencije za digitalni marketing da zajedničkim snagama, kreiramo kampanju podizanja svesti u okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji (Ref. no. 2019/412-892, EuropeAid/162620/DD/ACT/RS), a u cilju podizanja svesti i nivoa informisanosti o specifičnim pitanjima demokratije i ljudskih prava.

MI SMO: Organizacija civilnog društva sa više od dve decenije iskustva u borbi protiv jednog od najgorih zločina današnjice – trgovine ljudima. Jedini u Srbiji vodimo licencirani SOS telefon za žrtve trgovine ljudima i osobe u riziku, pružamo direktnu pomoć i podršku žrtvama i njihovim porodicama; radimo istraživanja, pišemo izveštaje iz senke, skrećemo pažnju na važna pitanja i probleme u ovoj oblasti i ulažemo napore da trgovina ljudima bude prepoznata od strane svih ključnih aktera, da se žrtvama omogući adekvatna podrška, da se poštuju njihova prava i da što više osoba u riziku bude informisana na vreme i izbegne upadanje u lanac trgovine.

VI STE: Agencija koja ima solidno iskustvo u razumevanju kompleksnih društvenih tema i znanje i veštine da kreira i plasira poruke koje su precizne, jasne i postižu prethodno zacrtani cilj. Imate iskustva i dobre rezultate u sprovođenju nacionalnih kampanja, a poželjno je da poznajete okolnosti u kojima rade organizacije civilnog društva u Srbiji. Idealno je ako ste već sarađivali sa nekom. Imate tim koji ume da sluša klijenta, da uči o temama o kojima se u javnosti malo zna ili spekuliše, i umete da − koristeći znanja i iskustva klijenta − kreirate poruke, sadržaje i proizvode koji će ispuniti cilj kampanje. 

ZAJEDNO činimo tim koji će kreirati kampanju sa ciljem da se:

  1. Poboljša informisanost javnosti o problemu trgovine ljudima, a naročito njenog podvida – trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije;
  2. Osnaže žrtve ili potencijalne žrtve trgovine ljudima i eksploatatorskih praksi, da prepoznaju problem trgovine ljudima, sagledaju potencijalne pretnje, zaštite se i ostvare svoja prava;
  3. Unapredi efikasnost, odgovornost i vidljivost organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom i borbom protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije.

Opis poželjnih aktivnosti i zadataka koji će se obavljati u okviru kampanje predstavljeni su u dokumentaciji koja je sastavni deo ovog poziva. Kompletan dosije tenderskog postupka možete pronaći u OVDE.

Molimo pročitajte pažljivo Uputstva za ponuđače (Instructions for Tenderer) u kome ćete naći predviđene rokove tokom tenderske procedure, kao i link ka detaljnim uputstvima u Praktičnom vodiču za ugovorne procedure za spoljne akcije Evropske komisije (birate opciju PRAG-a za 2019). Pošaljite nam svoj predlog na engleskom jeziku najkasnije do 24. aprila 2022. u 00:00, i to: imejlom na astra@astra.rs, menadžerki operativnih poslova, Mirjani Bobić Mirosavljević na: mm@astra.rs, koordinatorki za javne politike i razvoj, Jasmini Krunić na: jk@astra.rs, i  menadžerki za komunikacije, Hristine Piskulidis na: hp@astra.rs; ili regularnom poštom na adresu: ASTRA, Terazije 6, 11000 Beograd, Srbija.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica, prosledite nam ih na hp@astra.rs do 30. marta u 16h, a odgovore možete očekivati najkasnije 6. aprila u 16h.

Pristigle prijave ocenjuje odbor za evaluaciju, koji čine najmanje tri predstavnice ASTRE. 

Svi kandidati biće obavešteni o odluci 5. maja 2022. godine.

Radujemo se vašoj prijavi.

ASTRA tim

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top